Latja.lv ERASMUS + programma. - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ERASMUS + programma.

ERASMUS+ programma jaunajā darbības periodā no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā.

ERASMUS+ programmā var piedalīties augstākās izglītības iestādes, kurām ir piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta, kas apliecina atbilstību ERASMUS programmas īstenošanas prasībām.

LJA ERASMUS identifikācijas kods: LV RIGA12

PIC numurs: 947854319

OID numurs: E10201000

ERASMUS+ programmas galvenie darbības virzieni:

  • Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā (KA1);
  • Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība: sadarbības, izcilības un inovācijas partnerības (KA2).;
  • Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai (KA3).

Erasmus+ programmā piedalās ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis un ES kandidātvalstis.

ERASMUS+ programmas prioritātes darbības pariodā no 2021.gada līdz 2027.gadam:

  • Iekļaušana un daudzveidība;
  • Digitālā pārveide;
  • Vides un klimata pārmaiņu novēršana;
  • Līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Termiņi ERASMUS+ mobilitātes stipendijas pieteikumu iesniegšanai LJA Ārējo sakaru nodaļā (ĀSN) 320.kab.:

Studējošo studijām un praksei– līdz attiecīgā akadēmiskā gada 15.decembrim

Personāla un docēšanas mobilitātei:

līdz 1.jūnijam – mobilitātēm, kuras plānojat īstenot rudens semestrī;

līdz 15.oktobrim – mobilitātēm, kuras plānojat īstenot pavasara semestrī.

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija