Latja.lv Publikācijas - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

2022

Zinātniskā publikācija:

D. Strautmane, J. Baronins, G. Strautmanis, V. Strautmane, A. Rautmane (2022)

INNOVATIVE FISH PROCESSING IN SUBLIMATION TEHNOLOGIES.

Proceedings “6th International Congress on Water, Waste and Energy Management”, Roma. Pieejams internetā: https://scik.eu/Rome2022/WaExAb.php

2022

Zinātniskā publikācija:

Janis Baronins, Diana Strautmane, Aija Rautmane, Guntis Strautmanis, Valentina Strautmane (2022) The use of ultrasonic vibrations in an innovative freeze-drying apparatus equipped with physical screen.

58th International Conference on Vibroengineering, Ventspils.

Pieejams internetā: https://www.extrica.com/article/22814

 

Izdots jauns metodisks līdzeklis – kuģu uzbūve

Metodiskajā līdzeklī apskatītas kuģa korpusa un tā atsevišķo elementu konstrukcijas, tā ierīču un sistēmu uzbūve un darbības principi. Metodiskais līdzeklis sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā dotas kuģa korpusa un tā atsevišķo elementu konstrukcijas; otrajā – kuģa ierīces, to veidi, konstrukcija un ekspluatācija; trešajā – kuģa sistēmas, to veidi un uzbūve un to loma kuģa dzīvotspējas nodrošināšanai.

Metodiskā līdzekļa saturs un apjoms atbilst mācību priekšmeta „Kuģa uzbūve un tā ekspluatācija” programmai, un tā paredzēta gan Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) Jūrskolas audzēkņiem, gan LJA dienas un neklātienes nodaļas studentiem šī mācību priekšmeta apguvei. Vielas teorētisko izklāstu papildina pietiekoša daudzuma zīmējumu klāsts.


Jauns, starptautisks zinātnisko rakstu krājums

 Latvijas Jūras akadēmija, sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas Jūras akadēmijām, izdevusi jaunu zinātnisko rakstu krājumu “Journal of Maritime Transport and Engineering” 

Publikācijas.

 
© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija