Latja.lv Par projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) Nr.8.2.3.0/22/A/003 īstenošanu - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Par projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) Nr.8.2.3.0/22/A/003 īstenošanu

 

2022.gada 31.oktobrī Liepājas Univeritāte (LiepU) parakstīja ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) līgumu Nr.8.2.3.0/22/A/003 par ESF projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju”(EduAim) īstenošanu.

Projekta numurs: 8.2.3.0/22/A/003

Projekta mērķis: Ieviest inovatīvas digitalizācijas iniciatīvas Latvijas augstskolās studiju kvalitātes uzlabošanai, integrējot pasaulē labāko digitālo mācību saturu no Coursera un EdX ar Austrijas Fit4internet kompetenču novērtēšanas tehnoloģijām un inovatīvu mācību atbalsta un zināšanu apguves uzraudzības tehnoloģiju. Tiks radīts EduAim portāls, kura mācību saturs nodrošinās DigComp 2.2 ietvarstruktūras 5. līmeni sasniegšanu. Šīs līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (European Qualifications Framework (EQF)) 5. vai 6. līmeņa mācību rezultātiem.

Vispārējā mērķa ietvaros projektā tika noteikti pieci konkrēti mērķi:

  1. Pārņemt prasmju pārbaudes metodiku, ko piedāvā Fit4Internet vai citas līdzīgas asociācijas, lai saskaņotu kursus un satura piedāvājumu ar vajadzībām.
  2. Projekta stratēģiskā partnera Coursera, EdX esošā tiešsaistes satura nodrošināšana caur EduAim portālu un satura izstrāde vai pielāgošana no Latvijas partneriem.
  3. Īstenot labi izveidotu publicitātes pasākumu, atbilstošu Izplatīšanas un Izmantošanas plānu, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspējīgu izmantošanu.
  4. Ieviest uzlaboto mācību atbalsta funkcionalitāti ar zināšanu apguves uzraudzības sistēmu un integrāciju EduAim portālā.
  5. Esošās pasniegšanas un jaunas mācību satura izstrādes metodoloģijas modernizācija ar papildu mācību atbalstu un zināšanu apguves uzraudzības saturu.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Uzlabot un veidot progresīvu digitālo izglītību piecās Latvijas partneru augstskolās. Portāls EduAim latviešu un angļu valodā būs pieejams arī citām Latvijas augstskolām un mācību iestādēm. Atlasīt vismaz 15 Coursera kursus un vismaz 15 EdX kursus angļu valodā un pabeigt tos ar ārēju izglītojamo atbalstu, tostarp zināšanu apguves uzraudzību. Noformēt vismaz 10 jaunus oriģinālus e-kursus latviešu valodā ar EduAim mācību atbalstu. EduAim kursus pilotēs 5 Latvijas partneri. Iniciatīva paredz, ka dažādās izmēģinājuma sesijās piedalīsies līdz 250 izglītojamie.

LJA komanda šī projekta ietvaros iesaistīsies kursu izstrādes procesā un būs atbildīgi par digitālo prasmju pilnveides e-kursu satura un mācību metodikas pilotēšanā un rezultātu izvērtēšanā.

 

Projekta partneri:

Vadošais partneris:                 Liepājas Universitāte;

Partneri:                                 Latvijas Jūras akadēmija;

                                                 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

                         Daugavpils Universitāte;

                         Vidzemes Augstskola;

Stratēģiskais partneris:           Coursera (ASV);

Stratēģiskais partneris:           Fit4internet (Austrija).

 

Projekta kopējais finansējums: 1 321 314,82 EUR.

Projekta finansējuma avots: ESF finansējums – 85 %, valsts budžeta finansējums – 15 %.

 

Projekta īstenošanas periods: 31/10/2022 – 31/12/2023.

LJA projekta īstenošanas koordinatore: Inguna Sīmane (inguna.simane@rtu.lv).

 

31.10.2022.

 

Tiek turpināts īstenot digitalizācijas projektu studiju kvalitātes uzlabošanai

Latvijas Jūras akadēmijā šī gada 27.janvārī aizvadīts studiju digitālo prasmju apguves kvalitātes uzlabošanai veltīts seminārs projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) ietvaros.

Iesaistītie projekta partneri klātienes seminārā dalījās pieredzē par projekta īstenošanas aktualitātēm, metodiskā satura izstrādi, studiju procesa transformācijas pieejām, kā arī tika veikta digitālo studiju procesa atbalsta rīku apskate. Semināra dalībnieki izvērtēja studiju kursu izstrādes progresu un izvēlēto integrēto studiju procesa kvalitātes uzlabošanas pieeju atbilstību turpmākai projekta īstenošanai. Uzmanība tika pievērsta aktualitātēm saistībā ar studējošo digitālo prasmju progresa novērtēšanas metodiku un digitālo rīku pielāgošanu.

Semināra ietvaros projekta eksperti diskutēja par projekta laikā izveidojamā portāla EduAim konceptu, izveides gaitu un tā lomu atvērtā studiju satura risinājuma Latvijas augstskolām un mācību iestādēm nodrošināšanā. Turpmākā diskusijā tika pārrunāta valsts pētījumu programmas projekta “ARTSS: “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem”” ietvaros radītās zināšanu apguves uzraudzības sistēmas un zinātības elementu integrācija EduAim portālā.

Kopš projekta īstenošanas sākuma ir noslēgti līgumi ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, masīvo atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “EdX”, kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet”. Projektā iesaistītie partneri pielāgos “Coursera” un “EdX” platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātam “DigComp 2.2” ietvaram. Katram izglītojamam piemērots kursu saturs tiks piedāvāts EduAim e-izglītības portālā pēc individuāla digitālo prasmju līmeņa testa veikšanas.

Projekta mērķis ir ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai Latvijas augstskolās. Digitālās prasmes ir svarīgas ikvienam iedzīvotājam, lai iekļautos mūsdienu darba tirgū. Digitālo prasmju jomas ietver informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

Projekta vadošais partneris ir Liepājas Universitāte, savukārt projekta īstenošanā līdziesaistītie partneri ir Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā esošā Latvijas Jūras akadēmija.

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada novembra līdz 2023.gada decembrim, un tā  kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 15% ir valsts budžeta un 85% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

 

Informācija sagatavota 2023.gada 30.janvārī.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Arta Amantova

Tālr.nr.: 25643627

E-pasts: dartaarta.amantova@va.lv

 

 

27.04.2023.

Informācija masu medijiem

Latvijā izstrādā un studiju procesā integrēs vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus

Lai ieviestu digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai, piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā šobrīd izstrādā un pielāgo vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus, kas līdz 2023. gada decembrim tiks integrēti studiju procesā projektā “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim).
Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

Ņemot vērā digitālo prasmju aktualitāti dažādu iedzīvotāju grupu vidū, lai iekļautos mūsdienu darba tirgū, iesaistītie partneri pielāgos “Coursera” un “edX” platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām. Tās nosaka informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

Katram izglītojamam piemērots kursu saturs tiks piedāvāts EduAim e-izglītības portālā pēc individuāla digitālo prasmju līmeņa testa veikšanas.

24. maijā Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Tērbatas ielā 10) notiks informatīvs seminārs un projekta partneru tikšanās. Aicinām mediju pārstāvjus klātienē iepazīties ar projekta pārstāvjiem un uzzināt vairāk par EduAim aktivitātēm.

Plašāka informācija par projektu EduAim mājas lapā: https://www.eduaim.eu/

Informāciju sagatavoja:

Iveta Auniņa Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijas vadītāja e-pasts: iveta.aunina@va.lv Mob. t. 29196949

          

28.07.2023.

Informācija masu medijiem

Piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā izstrādā un pielāgo jaunus tiešsaistes kursus

Lai ieviestu digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai, piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā šobrīd izstrādā un pielāgo vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus, kas līdz 2023. gada decembrim tiks integrēti studiju procesā projektā “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim).

Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

Projekta komandas pārstāvji attālināti un klātienē ir tikušies ar “Coursera” pārstāvjiem, lai pārrunātu papildu iespējas, kuras varētu tikt izmantotas projekta īstenošanas procesā. Bet, lai ar EduAim mērķi un plānotajām aktivitātēm iepazīstinātu plašāku auditoriju, projekta pārstāvji maijā un jūnijā piedalījās vairākās aktivitātēs:

  1. maijā Vidzemes Augstskolas Starptautiskās nedēļas laikā notika paneļdiskusija “Digitalisation – right way?”, kurā par EduAim projektu pastāstīja Edmunds Jansons, ViA maģistra studiju programmas “Virtuālā realitātes un viedās tehnoloģijas” direktors. Paneļdiskusijas ieraksts: https://youtube.com/live/C3zWjsZCcU8?feature=share
  2. maijā Vidzemes Augstskolā notika informatīvs seminārs un projekta partneru tikšanās. Piecu augstākās izglītības iestāžu pārstāvji apsprieda EduAim kursu izstrādes progresu un metodoloģiju, iepazinās ar ViA digitālo, praktisko studiju metožu tehnoloģijām un to pielietojumu, t.sk. Virtuālās un papildinātās realitātes laboratoriju, un pārrunāja citas EduAim aktualitātes.
  3. maijā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) organizēja augsta līmeņa ekspertu konferenci “Izglītības digitalizācija: jauni risinājumi transformācijai darbībā”. EduAim projekta komandu pārstāvēja projekta mācību satura eksperts asoc. Prof. Dr. Atis Kapenieks, uzstājoties ar prezentāciju “Digitālā laikmeta izglītība – kādu to redzam?”. Diskusijā klātienē piedalījās arī citi projekta dalībnieki – Artis Teilāns (RTA), Maija Burima (DU), Iveta Daugule (LiepU), kā arī projekta vadītāja Anita Jansone (LiepU). Konferences norises ieraksts (no 55:36): https://www.youtube.com/watch?v=NuNczKM_wUA

No 1. līdz 3. jūnijam Liepājas Universitātē (LiepU) notika EduAim kursu satura izstrādāju tikšanās, apspriežot to atbilstību “DigiComp 2.2” vadlīnijām, tehniskos ieviešanas jautājumus, kopā ar projekta tehnisko grupu un administratīvos jautājumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu. Norisinājās arī darbs grupās un izveidoto kursu kopīga izskatīšana.

Jau iepriekš vēstījām, ka iesaistītie partneri pielāgos “Coursera” un “edX” platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām. Tās nosaka informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

No 15. līdz 16. jūnijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika 14. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”. Konferences dalībnieki un recenzenti kopā pārstāvēja 17 valstis. Arī šajā konferencē bija iespēja interesentus iepazīstināt ar EduAim. EduAim projekta komandu pārstāvēja projekta mācību satura eksperts asoc. Prof. Dr. Atis Kapenieks.

No 27. līdz 29. jūnijam  notika V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”, kur projekta komandai bija iespēja piedalīties latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijā. Kongresa programma aptvēra trīs centrālās tēmas: digitālā transformācija, zaļā pārveide un zinātnes ietekme. EduAim projekta komanda piedalījās projekta izveidoto risinājumu demonstrācijā un arī stenda referāta prezentācijā. Komandu pārstāvēja Atis Kapenieks, Anita Jansone, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Guna Jākobsone-Šņepste, Aleksandrs Gorbunovs, Bruno Žuga, Artis Teivāns, Anžela Jurāne – Brēmane.

 

Plašāka informācija par projektu EduAim mājas lapā: https://www.eduaim.eu/

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Auniņa
Vidzemes Augstskolas
Multimediju laboratorijas vadītāja
e-pasts: iveta.aunina@va.lv
Mob. t. 29196949

 

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā  kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

 

 

 

 

 

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija