Latja.lv Par projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) Nr.8.2.3.0/22/A/003 īstenošanu - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Par projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) Nr.8.2.3.0/22/A/003 īstenošanu

 

2022.gada 31.oktobrī Liepājas Univeritāte (LiepU) parakstīja ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) līgumu Nr.8.2.3.0/22/A/003 par ESF projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju”(EduAim) īstenošanu.

Projekta numurs: 8.2.3.0/22/A/003

Projekta mērķis: Ieviest inovatīvas digitalizācijas iniciatīvas Latvijas augstskolās studiju kvalitātes uzlabošanai, integrējot pasaulē labāko digitālo mācību saturu no Coursera un EdX ar Austrijas Fit4internet kompetenču novērtēšanas tehnoloģijām un inovatīvu mācību atbalsta un zināšanu apguves uzraudzības tehnoloģiju. Tiks radīts EduAim portāls, kura mācību saturs nodrošinās DigComp 2.2 ietvarstruktūras 5. līmeni sasniegšanu. Šīs līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (European Qualifications Framework (EQF)) 5. vai 6. līmeņa mācību rezultātiem.

Vispārējā mērķa ietvaros projektā tika noteikti pieci konkrēti mērķi:

  1. Pārņemt prasmju pārbaudes metodiku, ko piedāvā Fit4Internet vai citas līdzīgas asociācijas, lai saskaņotu kursus un satura piedāvājumu ar vajadzībām.
  2. Projekta stratēģiskā partnera Coursera, EdX esošā tiešsaistes satura nodrošināšana caur EduAim portālu un satura izstrāde vai pielāgošana no Latvijas partneriem.
  3. Īstenot labi izveidotu publicitātes pasākumu, atbilstošu Izplatīšanas un Izmantošanas plānu, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspējīgu izmantošanu.
  4. Ieviest uzlaboto mācību atbalsta funkcionalitāti ar zināšanu apguves uzraudzības sistēmu un integrāciju EduAim portālā.
  5. Esošās pasniegšanas un jaunas mācību satura izstrādes metodoloģijas modernizācija ar papildu mācību atbalstu un zināšanu apguves uzraudzības saturu.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Uzlabot un veidot progresīvu digitālo izglītību piecās Latvijas partneru augstskolās. Portāls EduAim latviešu un angļu valodā būs pieejams arī citām Latvijas augstskolām un mācību iestādēm. Atlasīt vismaz 15 Coursera kursus un vismaz 15 EdX kursus angļu valodā un pabeigt tos ar ārēju izglītojamo atbalstu, tostarp zināšanu apguves uzraudzību. Noformēt vismaz 10 jaunus oriģinālus e-kursus latviešu valodā ar EduAim mācību atbalstu. EduAim kursus pilotēs 5 Latvijas partneri. Iniciatīva paredz, ka dažādās izmēģinājuma sesijās piedalīsies līdz 250 izglītojamie.

LJA komanda šī projekta ietvaros iesaistīsies kursu izstrādes procesā un būs atbildīgi par digitālo prasmju pilnveides e-kursu satura un mācību metodikas pilotēšanā un rezultātu izvērtēšanā.

 

Projekta partneri:

Vadošais partneris:                 Liepājas Universitāte;

Partneri:                                 Latvijas Jūras akadēmija;

                                                 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

                         Daugavpils Universitāte;

                         Vidzemes Augstskola;

Stratēģiskais partneris:           Coursera (ASV);

Stratēģiskais partneris:           Fit4internet (Austrija).

 

Projekta kopējais finansējums: 1 321 314,82 EUR.

Projekta finansējuma avots: ESF finansējums – 85 %, valsts budžeta finansējums – 15 %.

 

Projekta īstenošanas periods: 31/10/2022 – 31/12/2023.

LJA projekta īstenošanas koordinatore: Inguna Sīmane (inguna.simane@rtu.lv).

 

31.10.2022.

 

Tiek turpināts īstenot digitalizācijas projektu studiju kvalitātes uzlabošanai

Latvijas Jūras akadēmijā šī gada 27.janvārī aizvadīts studiju digitālo prasmju apguves kvalitātes uzlabošanai veltīts seminārs projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) ietvaros.

Iesaistītie projekta partneri klātienes seminārā dalījās pieredzē par projekta īstenošanas aktualitātēm, metodiskā satura izstrādi, studiju procesa transformācijas pieejām, kā arī tika veikta digitālo studiju procesa atbalsta rīku apskate. Semināra dalībnieki izvērtēja studiju kursu izstrādes progresu un izvēlēto integrēto studiju procesa kvalitātes uzlabošanas pieeju atbilstību turpmākai projekta īstenošanai. Uzmanība tika pievērsta aktualitātēm saistībā ar studējošo digitālo prasmju progresa novērtēšanas metodiku un digitālo rīku pielāgošanu.

Semināra ietvaros projekta eksperti diskutēja par projekta laikā izveidojamā portāla EduAim konceptu, izveides gaitu un tā lomu atvērtā studiju satura risinājuma Latvijas augstskolām un mācību iestādēm nodrošināšanā. Turpmākā diskusijā tika pārrunāta valsts pētījumu programmas projekta “ARTSS: “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem”” ietvaros radītās zināšanu apguves uzraudzības sistēmas un zinātības elementu integrācija EduAim portālā.

Kopš projekta īstenošanas sākuma ir noslēgti līgumi ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, masīvo atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “EdX”, kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet”. Projektā iesaistītie partneri pielāgos “Coursera” un “EdX” platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātam “DigComp 2.2” ietvaram. Katram izglītojamam piemērots kursu saturs tiks piedāvāts EduAim e-izglītības portālā pēc individuāla digitālo prasmju līmeņa testa veikšanas.

Projekta mērķis ir ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai Latvijas augstskolās. Digitālās prasmes ir svarīgas ikvienam iedzīvotājam, lai iekļautos mūsdienu darba tirgū. Digitālo prasmju jomas ietver informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

Projekta vadošais partneris ir Liepājas Universitāte, savukārt projekta īstenošanā līdziesaistītie partneri ir Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā esošā Latvijas Jūras akadēmija.

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada novembra līdz 2023.gada decembrim, un tā  kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 15% ir valsts budžeta un 85% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

 

Informācija sagatavota 2023.gada 30.janvārī.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Arta Amantova

Tālr.nr.: 25643627

E-pasts: dartaarta.amantova@va.lv

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija