Latja.lv Latvijas Jūras akadēmija piedalās LAD projekta īstenošanā - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmija piedalās LAD projekta īstenošanā

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un pārējo sadarbības partneru: IK MIGL dārzi, Latvijas Jūras akadēmija, Rīgas Tehniskā Universitāte, SIA “MG Terra Seeds”, Agroresursu un ekonomikas institūts ”Stendes pētniecības centrs”, SIA “ODZ”, SIA “AMSID Latvija”, asociācija “Latvijas Dārznieks” 2022.gada 1.aprīlī iesniegto projekta iesniegumu Nr.22-00-A01612-000011 „Veselīgu stādu materiālu ieguve un inovatīvu audzēšanas metožu izmēģinājumi tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem”

Šī projekta īstenošanā Latvijas Jūras akadēmiju pārstāvēs vadošais pētnieks PhD Jānis Baroniņš, vadošais pētnieks Dr.Sc.Ing. Guntis Strautmanis un zinātniskā asistente Aija Rautmane.

Projekta mērķis: Eksperimentāli izstrādāt tehnoloģijas augstvērtīga stādāmā materiāla ieguvei, kā arī testēt inovatīvas audzēšanas metodes- hidroponiku un aeroponiku, kas perspektīvā izmantojamas komercaudzēšanā tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem, piemēram tādiem modeļorganismiem, kā kartupeļi, zemenes un soja u.c. Projektā paredzēts: 1) Eksperimentāli izstrādāt tehnoloģijas zemeņu stādu ieguvei hidroponikas sistēmās (zemenes pavairotas iepriekš in vitro, nepieciešamības gadījumā atveseļošana); 2) Eksperimentāli izstrādāt tehnoloģiju sēklas kartupeļu/minibumbuļu ieguvei aeroponikas sistēmā (izveidot pilotprojektu – modeli kartupeļu pirmsbāzes materiāla sēklaudzēšanai kontrolētos apstākļos, izmantojot bezaugsnes audzēšanas tehnoloģijas un neizmantojot augu aizsardzības līdzekļus.) 3) izmēģināt hidroponikā audzēt soju; 4) Izvērtēt Hidroponikā un aeroponikā audzētā augu materiāla kvalitāti 5) Izmēģināt audzēt hidroponikā/aeroponikā citus kultūraugus (zaļumi, dekoratīvie augi, garšaugi u.c.), 6) Izvērtēt un iespēju robežās izmēģināt audzēšanas procesu optimizācijas iespējas samazinot cilvēka klātbūtni un roku darbu augu audzēšanas procesā 7) BDV izvietot vismaz 3 klimata kameras un vismaz 1 appludini- notecini divlīmeņu galdu.

Saskaņā ar Projektu izmaksu tāmi (2.pielikums) Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 475 000,00 EUR (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši euro). Īstenojot Projektu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem (1.pielikums), termiņiem (5.pielikums) un sasniedzamajiem mērķiem (3.pielikums), partneriem būs tiesības saņemt publisko finansējumu EUR

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija