Latja.lv Par LJA - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras

akadēmija

Latvijas Jūras akadēmijas karogu darinājusi tekstilmāksliniece Ārija Vītoliņa.

Karogu 1994.gada 18.jūnijā Rīgas Doma baznīcā iesvētīja prāvests Jānis Liepiņš.

 Vēsture

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) ir pirmā un vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Tā ir seno jūrniecības izglītības tradīciju turpinātāja Latvijā. Pirmā ar jūrniecību saistītā mācību iestāde Latvijas teritorijā dibināta Rīgā 1789. gadā, saukta par Rīgas Navigācijas skolu, un darbojusies līdz 1820. gadam.

Savu darbību LJA sāka 1989. gadā pie Kaļiņingradas zivju rūpniecības institūta Rīgas neklātienes filiāles, tāpēc par LJA dibināšanas datumu tiek uzskatīts 1989.gada 1.oktobris, kad pirmie studenti sāka studijas. No 1990. gada 25. jūlija Latvijas Jūras akadēmija kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes fakultāti. Kā patstāvīga mācību iestāde Latvijas Jūras akadēmija durvis vēra 1993. gada 8. janvārī. Pirmais izlaidums LJA notika 1994. gadā 18. jūnijā. Šajā dienā Rīgas Doma baznīcas prāvests J. Liepiņš iesvētīja LJA karogu, ko darinājusi tekstilmāksliniece Ārija Vītoliņa. Kopš tā laika augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši vairāk kā 1000 jūrniecības speciālistu. LJA absolventi ir stabili nodrošināti ar darbu, pieprasījums pēc viņiem gan Latvijas, gan starptautiskajā kuģu virsnieku darba tirgū ir pieaugošs.

Īsi par LJA

Latvijas Jūras akadēmija ir akreditēta jūrniecības profesionālās izglītības un zinātnes valsts iestāde, kurā studijas notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām studiju programmām jūrniecības nozarē. LJA pašreiz studē vairāk kā 800 studentu, no tiem aptuveni trešā daļa – nepilna laika studijās. Katru gadu LJA tiek uzņemti vidēji 200 studenti. Lielākā LJA studentu daļa apgūst kuģu vadīšanas un kuģu mehānikas studiju programmas. Liela popularitāte ir arī ostu vadības specialitātei. Kuģu elektromehānikas studentu skaits ir neliels un uzņemšana atbilst pieprasījumam un noslēgtiem līgumiem. LJA atrašanās vieta – Flotes 12 k-1, Daugavgrīvā, Rīgā. Šeit atrodas LJA studiju ēkas, bibliotēka, studentu viesnīca, kā arī dienesta dzīvokļi personālam.

LJA izsniegtie diplomi ir starptautiski atzīti. Kopš 2001. gada 28. jūnija LJA ir akreditēta uz visu darbības laiku, bet studiju programmas – uz maksimālo termiņu.

Kopš 2005. gada sākuma Latvijas Jūras akadēmija ir ieguvusi klasifikācijas sabiedrības „DNV GL” sertifikātu par vadības sistēmas atbilstību kvalitātes vadības sistēmu standarta ISO 9001:2008 prasībām. LJA Mācību centrs 2001. gadā ir ieguvis sertifikācijas firmas “Bureau Veritas” sertifikātu par vadības sistēmas atbilstību ISO 9002:1994, bet 2003. gada beigās – ISO 9001:2000.

LJA ir visi priekšnoteikumi, lai izveidotos par jūrniecības speciālistu sagatavošanas, pēcdiploma apmācības un kvalifikācijas celšanas, kā arī lietišķo pētījumu starptautiski nozīmīgu centru Austrumeiropā.

LJA stratēģijas kopsavilkums

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija