Latja.lv LJA Zinātnes padome - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

LJA Zinātnes padomes sastāvs.

Zinātnes padomes priekšsēdētājs: Astrīda Rijkure, JTN asoc.profesors, Dr.oec.

Zinātnes padomes locekļi:               

 Kristīne Carjova, JTN asoc. profesors, Dr.sc.ing, rektors;

Valdis Priednieks, KIN profesors Dr. habil.sc.ing., prorektora p.i., maģistra studiju programmas direktors;

Arnis Bankovičs, JTN docents Dr.paed., JTN direktors;

Jānis Brūnavs, KIN profesors Dr.sc.ing., KIN direktora p.i.;

Aleksandrs Gasparjans, KIN profesors Dr.sc.ing.;

Gundis Lauža, KIN asoc. profesors Dr.sc.ing.;

Helēna Šimkuva, VIK profesors, Dr. hist., VIK vadītāja;

Voldemārs Barkāns, VIK vad.pētnieks Dr.habil.sc.ing.;

Natālija Piotrovska, SK lektore Mg.phil.;

Ineta Irbe, LJA Zinātniskā asistente;

Egita Dzalbe, 4.kurss, KV;

Elizabete Lodīte, 2.kurss, KV;

Daniels Motorņaks, 3.kurss, KM;

Marta Jaunzeme, 2.kurss, KM;

Veronika Millere, 2.kurss, OKV.

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija