Latja.lv Latvijas Jūras akadēmija uzsāk uzņemšanu jaunajam mācību gadam - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmija uzsāk uzņemšanu jaunajam mācību gadam

 

Latvijas Jūras akadēmija un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola no jūlija līdz 13. augustam izsludina reflektantu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam, aicinot puišus un meitenes apgūt jūrnieka profesiju pēc 9. vai 12. klases.

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) piedāvā pēc vidusskolas studēt četru gadu profesionālā bakalaura programmās “Jūras transports – kuģa vadīšana”, ” Ostu un kuģošanas vadība”, ” Jūras transports – kuģa mehānika”, “Jūras transports – kuģa elektroautomātika” un “Kuģu navigācijas elektronika”.

 Studiju programmās ir pieejamas 15 līdz 20 budžeta vietas, kā arī ir iespējas mācīties par maksu. Katram studentam seši līdz 12 mēneši no studiju laika ir jāpavada apmaksātās praksēs jūrā vai kombinētās praksēs krastā un jūrā. Tāpat arī LJA studentiem ir pieejamas stipendijas un granti. Pēc otrā kursa labākajiem ir iespēja izmantot “Erasmus+” profesionālo pieredzes apmaiņas programmu. LJA piedāvā arī maģistra un doktorantūras programmas, kā arī mūžizglītības iespējas jūrniecības profesionāļiem.

Kristīne Carjova, Latvijas Jūras akadēmijas rektore: “Latvija vienmēr ir bijusi jūrasbraucēju valsts un šobrīd esam pirmajā vietā Eiropā pēc jūrnieku skaita ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū. Latvijas jūrnieku reģistrā ir 12 tūkstoši aktīvo jūrnieku, no tiem četri procenti ir sievietes. Tomēr jūrnieku joprojām trūkst gan pie mums, gan visā pasaulē – šajā jomā ir plašas karjeras iespējas gan jūrā, gan krastā un atalgojums ir krietni augstāks nekā citās profesijās. Lepojamies, ka LJA absolventi jau studiju laikā saņem darba piedāvājumus un ir pasaulē augsti vērtēti jūrniecības jomas profesionāļi. Īpaši liels pieprasījums šobrīd ir pēc kuģu mehāniķiem, jo tā ir profesija, kas apvieno darbu jūrā,  inženierzinātnes un augstās tehnoloģijas, kam ir būtiska loma jūrniecības jomas tālākajā attīstībā“.

 LJA pasniedzēji ir jūrniecības jomas profesionāļi ar ilggadēju darba pieredzi jūrā, kā arī kuģniecības organizācijās. Studenti iegūst praktiskās zināšanas reālā darba vidē, kāda tā ir jūrā, jo mācību procesā tiek izmantoti kuģa simulatori. Mehānikas studentiem ir pieejamas kuģu dzinēju telpas, topošajiem stūrmaņiem – navigācijas iekārtas un vadības pultis, līdzīgi kā uz kuģa tiltiņa.

Savukārt vidusskolēniem pēc devītās klases ir iespēja iegūt vidējo profesionālo izglītību LJA Jūrskolā, kur jaunajā mācību gadā ir pieejamas studiju programmas “Sardzes mehāniķis darbam uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 3000 Kw” un “Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT”.

LJA Jūrskolā četru gadu laikā tiek iegūta gan vidējā vispārējā, gan profesionālā izglītība, ko veido 14 profesionālie mācību priekšmeti. Mācības LJA Jūrskolā ir bez maksas un izglītojamajiem tiek nodrošinātas iespējas saņemt stipendijas 150 eiro apmērā. Tāpat LJA Jūrskolas audzēkņiem ir obligāta mācību prakse un profesionālās prakses iespējas “Erasmus+” programmas ietvaros.

LJA Jūrskola ir vienīgā profesionāli tehniskā skola Rīgā, kur puiši un meitenes jau pēc pamatskolas beigšanas var uzsākt ceļu uz jūrnieka profesiju un iegūt kuģa vadītāja vai kuģa mehāniķa specialitāti. Pagājušajā akadēmiskajā gadā 26 no 30 LJA Jūrskolas absolventiem izdarīja izvēli par labu studijām Latvijas Jūras akadēmijā, turpinot profesionālo izglītību jūrniecības nozarē,” stāsta Arnis Bankovičs, LJA Jūrskolas vadītājs.

Plašāka informācija par LJA, LJA studiju programmām, pieteikšanās kārtību un prasībām reflektantiem pieejama šeit, informācija par LJA Jūrskolu, mācību programmām un uzņemšanas nosacījumiem – šeit.

 

Papildu informācija:

Jelēna Ivanova 

Latvijas Jūras akadēmijas un LJA Jūrskola 

Uzņemšanas komisija

T: 67161125, 67161127

E: jelenaivanova@latja.lv

 

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija