Latja.lv Publications - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Publications

2013

 1. J. Berziņš (with co-authors). The Educational Levels of Seafarers-Officers and Needs of National Economy. 15th International Scientific Conference “Maritime Transport and Infrastructure”. Riga, 25.-26.04.2013.
 2. J. Cimanskis, R. Indriksons (with a co-author). Torsional Vibrations During Passage Over Resonance. 15th International Scientific Conference “Maritime Transport and Infrastructure”. Riga, 25.-26.04.2013.
 3. H. Šimkuva. Gruenderzeit // Jahrbuch des Bundesinstituts fuer Kultur und Geschichte der Deutschen im oestlichen Europa. – Band 21. – 2013. – Oldenburg. – S.- 463, 465-466, 467,  472-473, 477-478.
 4. H. Šimkuva (with a co-author). Research of Work and Communication of Multinational Work Crews. 15th International Scientific Conference “Maritime Transport and Infrastructure”. Riga, 25.-26.04.2013.

2012

 1. J. Bērziņš, I. Lešinskis, A. Prauliņš. Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports. Journal of Maritime Transport and Engineering, No. 1(1),  2012, pp. 10-19.
 2. J. Berziņš, I. Lešinskis, A. Prauliņš. Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports. Latvijas Jūras akadēmijas 14. starptautiskā zinātniskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga, 2012. 16.-25. lpp.
 3. J.Cimanskis, R.Indriksons. Slodze uz brīvi krītošas glābšanas laivas pasažieriem. RTU zinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. 2012. IESPIEŠANĀ 4. J. Cimanskis, R. Indriksons, V. Kovaļovs. Experimental Propeller Shaft Conveyed Power Metering. Journal of Maritime Transport and Engineering, No. 1(1), 2012, pp. 27-34.
 4. R. Indriksons, J. Kokars, I. Kurjanovičs. The Method of Starting Air System Rough Calculation. Journal of Maritime Transport and Engineering, No. 1(1), 2012, pp. 35-40.
 5. R. Indriksons, J. Kokars, I. Kurjanovičs. The Method of Starting Air System Calculation. Latvijas Jūras akadēmijas 14. starptautiskā zinātniskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga, 2012. 67.-70. lpp.
 6. R. Indriksons, J. Kokars, I. Kurjanovičs. The Analytical Calculation of Engine Crankshaft Motion during Starting. Proceedings of 16th International Conference – Transport Means 2012. ISSN 1822-296 X. TECHNOLOGIJA. Kaunas, 2012. pp.154 – 157.
 7. M. Mališko, J. Šepeļevs, J. Berziņš, V. Barkāns. Differential Equations in Gyroscope Calculations. Latvijas Jūras akadēmijas 14. starptautiskā zinātniskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga, 2012. 82.-87. lpp.
 8. H. Šimkuva. Jahrbuch des Bundesinstituts fűr Kultur und Geschichte der Deutschen im oestlichen Europa, Bd.20., 2012., S. 573-575., 582-584. (Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa).

2011

 1. J. Cimanskis, A. Fjodorovs. Kuģa dzenvārpstas griezes svārstības teorētiskie un eksperimentālie pētījumi. Ūdens transports un infrastruktūra. Latvijas Jūras akadēmija. 13. starptautiskā konference. Rīga. 2011. 107. – 110. lpp.
 2. J. Cimanskis, R. Indriksons. Kritisko vārpstas rotācijas ātrumu eksperimentālās notekšanas metode. Ūdens transports un infrastruktūra. Latvijas Jūras akadēmija. 13. starptautiskā konference. Rīga. 2011. 111. – 114. lpp.
 3. J. Cimanskis, R. Indriksons, I. Kurjanovičs. Brīvi krītošas glābšanas laivas kustības analītiska pētīšana. Ūdens transports un infrastruktūra. Latvijas Jūras akadēmija. 13. starptautiskā konference. Rīga. 2011. 115. – 119. lpp.
 4. J. Cimanskis, V. Kovaļovs. Kuģa daudzpakāpju dzenvārpstas pārnestās jaudas mērīšana. Ūdens transports un infrastruktūra. Latvijas Jūras akadēmija. 13. starptautiskā konference. Rīga. 2011. 120. – 124. lpp.
 5. J. Cimanskis, I. Rozenštrauha, I. Pastare, V. Priednieks, I. Škapare, E. Danbergs, I. Lešinskis, M. Balode, A.Linkeviča, M. Bake. Baltijas jūras reģiona sadarbība kuģu un ostu emisiju samazināšanā uz zināšanu un inovāciju bāzes. Ūdens transports un infrastruktūra. Latvijas Jūras akadēmija. 13. starptautiskā konference. Rīga. 2011. 85.-88. lpp.

 

2010

 1. J. Bērziņš, G. Čivčiša, J. Janauska, J. Mazais, I. Mežinska, V. Priednieks, N. Salenieks. Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei. Latvijas Jūras akadēmija. 12. starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2010.
 2. J. Bērziņš, N. Salenieks. Tehniskā/tehnoloģiskā izglītība, pētniecība un inovācija nākamā desmitgadē. RTU 51. starptautiskā zinātniskā konference 11.-15.10.2010., Rīga.
 3. J. Cimanskis, J. Kokars. Kuģa daudzpakāpju dzenvārpstas pārnestās jaudas mērīšana. RTUzinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. Intelektuālas transporta sistēmas. 2010. 34. sējums. 23. – 28. lpp.
 4. J. Cimanskis, A. Zāģeris. Tvaika katla virsmas ribošanas efektivitāte. Latvijas Jūras akadēmija. 12. starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2010. 112. – 120. lpp.
 5. R. Indriksons. Vērpes svārstību aprēķins sazarotās vārpstu sistēmās. Latvijas Jūras akadēmija. 12. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2010. – 5. lpp.
 6. H. Šimkuva. Die nationalen Minderheiten in der Geschichte Lettlands.// Aufsätze zur Geschichte Lettlands.-Wissentschaftliche Redaktion von Dr. A. Purkl. – Iesniegts publicēšanai Lüneburg: Carl –Schirren-Gesellschaft -2010. gada septembrī.
 7. H. Šimkuva. Die Auswanderung der Deutschbalten aus Lettland (1918-1940). – Lüneburg: Carl –Schirren-Gesellschaft -2010. – Baltische Seminare.
 8. A. Zāģeris. Optimization approaches for waste heat recovery system. LAMBERT Academic Publishing. ISBN:978-3-8383-7482-6; Saarbrucken, Deutschland, 2010, 186 p.

 

2009

 1. R. Indriksons. Vārpstu tehniskā stāvokļa kontroles iespējas analizējot vērpes svārstības. Latvijas Jūras akadēmija. 11. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2009. – 3 lpp.
 2. H. Šimkuva. Annotationen. Neuerscheinungen aus Baltikum/Lettland 2005// Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, – Bd. 18.- R. Oldenburg Verlag München. – 2009.

 

2008

 1. J. Cimanskis, E. Kovals. Kritiskie apgriezieni vārpstai, kuras šķēlumam ir dažādi inerces momenti. RTUzinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. Mehānika. 2008. 28. sējums. 18. – 24. lpp.
 2. J. Cimanskis, I. Kurjanovičs. Dīzeļdzinēja darba procesa vibrodiagnostikas analīze pie dažādām frekvencēm. Ūdens transports un infrastruktūra. Latvijas Jūras akadēmija. 10. starptautiskā zinātniskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2008. 173.-176. lpp.
 3. R. Indriksons. Enerģijas izkliedes ietekme uz vārpstu vērpes svārstībām. Latvijas Jūras akadēmija. 10. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2008. – 6 lpp.
 4. J. Janauska, J. Bērziņš, N. Salenieks.Profesionālā izglītība, pētniecība un inovācija saimnieciskās izaugsmes veicināšanai. RTU zinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. Kvalitāte un drošums. 2008. 29. sējums.
 5. M. Katranži, J. Kokars, R. Pļavnieks, J. Bērziņš. Dabas gāzes tranzīta un uzglabāšanas attīstības iespējas, izmantojot sašķidrināšanas tehnoloģiju Latvijas apstākļos. Latvijas Jūras akadēmija. 10. starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2008.  
 6. H. Šimkuva. Letonikas II Kongress Valmierā // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki. – Rīga – 2008. – Nr. 2 (70). -117.-121. lpp.
 7. H. Šimkuva. Annotationen. Neuerscheinungen aus Baltikum/Lettland 2005// Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, – Bd. 17.- R. Oldenburg Verlag München. – 2008.
 8. A. Zāģeris, J. Cimanskis. Heat Recovery possibilities for advanced slow speed diesel engine power plants. Scientific Proceedings of Riga Technical University. 6th ser. Transport and Engineering. Vol. 26. ISSN 1407-8015. Riga: RTU, 2008, p. 28-39.

 

2007

 1. J. Cimanskis. Vārpstu nejūtīgās rotācijas frekvences. RTU zinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. Mehānika. 24. sējums. 2007. 107. – 110. lpp.
 2. J. Cimanskis. Pārejas procesi vārpstās pēc pēkšņas slodzes noņemšanas. RTU zinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. Mehānika. 24. sējums. 2007. 111. – 117. lpp.
 3. J. Cimanskis, R. Indriksons. Cilindrisku vārpstu vērpes svārstību pamatfrekvences aptuvena noteikšana. RTU Zinātniskie raksti. Sērija. 6. Mašīnzinātne un transports. Mehānika. 24. sējums 2007. 117.-121. lpp.
 4. J. Cimanskis, I. Kurjanovičs. Turbopūtes agregāta rotora pārejas procesu dinamisko vienādojumu izstrāde un analīze. Latvijas Jūras akadēmija. 9. starptautiskā zinātniskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2007. 205. – 213. lpp.
 5. J. Cimanskis, A. Zāģeris. Siltuma reģenerācijas iespējas moderno mazapgriezienu dzinēju spēka iekārtām. Latvijas Jūras akadēmija. 9.starptautiskā zinātniskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra’. Rīga. 2007. 191. – 204. lpp.
 6. R. Indriksons. Dažādu aprēķinu shēmu vērpes svārstību pētīšanai salīdzinājums. Latvijas Jūras akadēmija. 9. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”. Rīga. 2007. – 7 lpp.
 7. R. Indriksons. Kuģu propulsijas iekārtu vērpes pašsvārstību frekvenču un svārstību formu aprēķina metode. RTU Zinātniskie raksti. Sērija 6. Mašīnzinātne un transports. Kvalitāte un drošums. 23.sējums. 2007. – 7 lpp.
 8. H. Šimkuva. Annotationen. Neuerscheinungen aus Baltikum/Lettland 2005// Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, – Bd. 15.- R. Oldenburg Verlag München. – 2007.
 9. H. Šimkuva. Annotationen. Neuerscheinungen aus Baltikum/Lettland 2005// Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa,- Bd.16.- R.Oldenburg Verlag München.– 2007.
© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija