Latja.lv Dokumenti - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

STUDIJU VIRZIENS „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”   Maģistra studiju programmas ”Jūras transports” raksturojums

STUDIJU VIRZIENS „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” Studiju programmas “Jūras transports -kuģa elektroautomātika” raksturojums

STUDIJU VIRZIENS „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” Bakalaura studiju programmas ”Jūras transports-kuģa mehānika”, 1.un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu mehānika” raksturojums

STUDIJU VIRZIENS „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” Studiju programmu“Jūras transports-kuģa vadīšana”,“Kuģu vadīšana”-1.līmenis, “Kuģu vadīšana” -2.līmenis raksturojums

  STUDIJU VIRZIENS „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  2018./2019. akad. gads. PIELIKUMI I un II

   STUDIJU VIRZIENS „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018./2019. akad. gads.  I un II daļa

STUDIJU VIRZIENA “Transporta pakalpojumi” Studiju programma “Ostu un kuģošanas vadība” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
 

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” Pašnovērtējuma ziņojums III daļa.

„Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” pasnovērtejuma ziņojuma pielikumi.

 

LJA Pētniecības institūta 2016. gada publiskais pārskats

Augstākās izglītības studiju virziena „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” pašnovērtējuma ziņojums

Studiju virziena “Transporta pakalpojumi” pašnovērtējums

Bakalaura Studiju programmas kuģa vadīšana, kuģa mehānika, kuģa elektroautomātika un maģistra studiju programmas Jūras transports pašnovērtējums, studiju virzienam Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

Noteikumi par LJA un lJA Jūrskolas formas tērpu veidiem un valkāšanas kārtību

LJA organizatoriskā struktūra

Studentu Zinātniskās biedrības nolikums

Studentu Padomes nolikums

LJA Pētniecības institūta 2011.gada publiskais pārskats 

LJA Pētniecības institūta 2012.gada publiskais pārskats

LJA Pētniecības institūta 2013.gada publiskais pārskats

LJA Pētniecības institūta 2014.gada publiskais pārskats

LJA Pētniecības institūta 2015.gada publiskais pārskats

Noteikumi par bibliotēkas lietošanu

Latvijas Jūras akadēmijas Privātuma politika

“Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” pašnovērtējums par 2016/2017 akad. gadu

Studiju programmu “Jūras transports-kuģa vadīšana”, “Kuģu vadīšana”- 1.līmenis, “Kuģu vadīšana” – 2.līmenis raksturojums

Studiju programmu “Jūras transports-kuģa vadīšana”, “Kuģu vadīšana”- 1.līmenis, “Kuģu vadīšana” – 2.līmenis raksturojums

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija