Latja.lv Darbinieki - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Darbinieki

 

 

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, akadēmiskais un administratīvais amats

  Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
 
Rihards Indriksons Zinātniskās padomes loceklis, profesors, pētnieks, Dr. sc. ing.
Pētījumu virzieni: Kuģu energoiekārtu dinamikas un svārstību pētīšana
Helēna Šimkuva Zinātniskās padomes locekle, profesore, pētniece,Dr. hist.
Pētījumu virzieni:

1) Latvijas kuģniecības vēsture, īpaši LR tirdzniecības flotes vēsture (1918-1940);

2) Latvijas Republikas transporta, ostu un saimnie­cības vēsture;

3) Cilvēku attiecību psiholoģija darbā jūrā;

4) Personālvadība jūrniecības un ostu vadības jomā.

Inese Barbare Zinātniskā asistente, Mg. proj. vad., Mg. izglītības vad. zin.
Jānis Kokars  komercprojektu vadītājs, Mg. oec.
Artūrs Prauliņš Zinātniskās padomes sekretārs,Dr. oec.

 

© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija