previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Zilās ekonomikas ilgtermiņa ietekme uz Baltijas jūras reģiona ostu konkurētspējas paaugstināšanu


Latvijas Jūras akadēmijas asociētā viesprofesore Dr.oec.Astrīda Rijkure realizē projektu

Pētniecības projekta mērķis:

Sekmēt ekonomisko izaugsmi Baltijas Jūras reģionā izmantojot piekrastes/jūras resursus (“zilā izaugsme” /blue growth), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja ieviešot reģionu jūras/piekrastes attīstības viedās specializācijas stratēģijas, kas būtu sasaistītas ar ostu darbības ietekmes novērtējumu un efektivitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrādi, kas sniegtu ekonomisko efektu ieguldījumiem infrastruktūrā ilgtspējīgai izaugsmei, kā arī veicinātu jūras pētniecības un inovācijas Baltijas jūrā.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija