Latja.lv Uzņemšanas noteikumi - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) turpinās pieteikšanās pilna laika studijām par maksu.

Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) uzņemšanas noteikumi skatīt ŠEIT.

Svarīga informācija par uzņemšanas procedūru Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) !

(attiecas uz LJA, izņemot studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”)

Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa”, LJA un LJA Jūrskolas reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (likuma 29. pants neattiecas uz studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”).

Jūrnieka ārsta komisiju Jūs varat iziet pie jebkura Jūrnieku Reģistra atzītā jūrnieka ārsta, kas ir norādīti ŠEIT.

Dodoties pie jūrnieku ārsta līdzi jāņem:

  • izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures;
  • pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;
  • elektrokardiogrammas rezultāti;
  • plaušu rentgenogramma;
  • psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
  • narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Pirms došanās pie jūrnieka ārsta, Jums ir jāsazvanās ar medicīnas centra reģistratūru, un jāpiesaka sava vizīte, informējot reģistratūras darbinieku, ka Jūs vēlaties stāties LJA .

Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Pilna laika studiju reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2020. gada 1.jūlija  līdz 2020.gada 13.augustam (Rīga, Flotes 12, k-1 – 106.aud.). Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.   

Studijas LJA notiek valsts valodā.

Reģistrācijas maksāšanas kārtība LJA.

  1.  Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu 25 € var samaksāt LJA kasē (skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu LJA kontā (bankā vai internetbankā).
  2. LJA Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka (der izdruka no internetbankas bez apstiprinājuma) vai LJA kasē izsniegts čeks.

LJA rekvizīti: Latvijas Jūras akadēmija Reģ. Nr. 90000040638 Banka: Valsts kase SWIFT: TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL9150170000000

Maksājuma mērķī jānorāda: kods 21379, reflektanta vārds uzvārds, Reģistrācijas maksa.

 

 

© 2017 - 2021 Latvijas Jūras akadēmija