previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Svarīga informācija par uzņemšanas procedūru Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) un LJA Jūrskolā!

(attiecas uz LJA un Jūrskolu, izņemot studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”)

 

Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa”, LJA un LJA Jūrskolas reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (likuma 29. pants neattiecas uz studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”).

Jūrnieka ārsta komisiju Jūs varat iziet pie jebkura Jūrnieku Reģistra atzītā jūrnieka ārsta, kas ir norādīti ŠEIT.

Dodoties pie jūrnieku ārsta līdzi jāņem:

  • izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures;
  • pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;
  • elektrokardiogrammas rezultāti;
  • plaušu rentgenogramma;
  • psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
  • narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Pirms došanās pie jūrnieka ārsta, Jums ir jāsazvanās ar medicīnas centra reģistratūru, un jāpiesaka sava vizīte, informējot reģistratūras darbinieku, ka Jūs vēlaties stāties LJA vai LJA Jūrskolā.

Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

LJA Jūrskolas mācību reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2019.gada 25.jūnija līdz 2019.gada 25.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi ar vecāku klātbūtni. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

Pilna laika studiju reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2019.gada 2.jūlija līdz 2019.gada 25.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

 

       LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS (LJA) UN LJA JŪRSKOLAS

2019/2020. AK. GADA UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS

(Flotes 12, k-1 – 106.aud.)

25.jūnijā 10.00-15.00 LJA JŪRSKOLA
27.jūnijā 10.00-15.00 LJA JŪRSKOLA
2.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
4.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
9.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
11.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
16.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
18.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
23.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
25.jūlijā 10.00-13.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
UZŅEMŠANAS KOMISIJAS

Sēde 25.jūlijā

13.00  

Studijas LJA notiek valsts valodā.

Reģistrācijas maksāšanas kārtība LJA (izņemot LJA Jūrskola)

  1.  Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu 20 € var samaksāt LJA kasē (skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu LJA kontā (bankā vai internetbankā).
  2. LJA Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka (der izdruka no internetbankas bez apstiprinājuma) vai LJA kasē izsniegts čeks.

LJA rekvizīti: Latvijas Jūras akadēmija Reģ. Nr. 90000040638 Banka: Valsts kase SWIFT: TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL9150170000000

Maksājuma mērķī jānorāda: kods 21379, reflektanta vārds uzvārds, Reģistrācijas maksa.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija