Latja.lv Uzdevumi - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Mērķis, funkcijas un uzdevumi

Pētniecības institūta darbības mērķis ir atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai ar zinātniskajām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu apakšnozares „Ūdens transports un infrastruktūra” ilgtspējīgu attīstību, ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītas darbības atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem.

Pētniecības institūta galvenās funkcijas:

1. veikt pētījumus un zinātniskas ekspertīzes apakšnozarē „Ūdens transports un infrastruktūra”, kā arī pārstāvēt Latvijas Republikas intereses un pozīciju Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās un procesos;

2. vadīt un piedalīties valsts nacionālos un starptautiskos pētījumu projektos un pētniecības programmās;

3. sadarbībā ar citām augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību.

Pētniecības institūta darbības uzdevumi:

# veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu;

# piedalīties zinātnisko un izglītības programmu un projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus;

# iesaistīties starptautiskajās zinātniski – pētnieciskajās aktivitātēs, organizācijās, biedrībās un asociācijās;

# organizēt zinātniskās konferences, seminārus un akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas kursus;

# piedalīties akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas darbu izstrādāšanā, rūpēties par LJA darbinieku profesionālo izaugsmi.

# iesaistīt studentus, maģistrantus un doktorantus institūta zinātniskajā darbībā;

# izdot zinātniskus izdevumus un informatīvus materiālus.

© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija