Notikumu kalendārs

Studiju maksa bakalaura programmās

Studiju maksas norādītas par 1 mācību gadu.

Jūras transports – kuģa vadīšana – 3100,00 EUR.

Ostu un kuģošanas vadība – 2570,00 EUR

Jūras transports – kuģa mehānika – 3100,00 EUR.

Jūras transports – kuģa elektroautomātika – 3100,00 EUR.

 

Studiju maksa neklātienē – 1 krp – 80 EUR

Studiju maksa par prakses semestri ir 25 % no Senāta sēdē apstiprinātās semestra studiju maksas.

Studiju maksa maģistra studiju programmā

Pilna laika klātienē – 2526 eiro gadā, par programmas apguvi kopā.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija