Kursu kalendārs

Rotācija

 

LJA REKTORES RĪKOJUMS PAR VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM

2018./2019. AKAD. GADĀ.
Pilnā izmērā skatīt šeit.
 

ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2018./2019. AKAD. GADAM STUDIJU PROGRAMMAI

“JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA VADĪŠANA”

Pilnā izmērā skatīt šeit.

ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2018./2019. AKAD. GADAM STUDIJU PROGRAMMAI

“JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA MEHĀNIKA”

Pilnā izmērā skatīt šeit.

ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2018./2019. AKAD. GADAM STUDIJU PROGRAMMAI

“JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA ELEKTROAUTOMĀTIKA”

Pilnā izmērā skatīt šeit.


30.10.2006. Noteikumi Nr. 6 “Par ikgadējā konkursa uz studiju vietām, ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem,  kārtību Latvijas Jūras akadēmijā” ar grozījumiem

 

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija