Rotācija

 

ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2017./2018. AKAD. GADAM

ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2017./2018. AKAD. GADAM STUDIJU PROGRAMMAI “JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA VADĪŠANA”

Spiest šeit.

 

 ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2017./2018. AKAD. GADAM STUDIJU PROGRAMMAI “JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA MEHĀNIKA”

Spiest šeit.

 

ROTĀCIJAS REZULTĀTI 2017./2018. AKAD. GADAM STUDIJU PROGRAMMAI “JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA ELEKTROAUTOMĀTIKA”

Spiest šeit.

 

LJA REKTORA RĪKOJUMS PAR VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM 2017./2018. AKAD. GADĀ.

Spiest šeit.

 


30.10.2006. Noteikumi Nr. 6 “Par ikgadējā konkursa uz studiju vietām, ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem,
kārtību Latvijas Jūras akadēmijā” ar grozījumiem

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija