Kursu kalendārs

Pirmā medicīniskā palīdzība

Drošības pamatkurss – atjaunošanas programma

Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot atrgaitas laivu) vadīšana – atjaunošanas programma

Paplašināta apmācība ugunsdzēšanā – atjaunošanas programma

Drošības pamatkurss

Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu (ECDIS) ekspluatācija

GMDSS universālais operators – atjaunošanas programma

Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai

 

Vienošanās Nr. 8.2.2.0/18/A/020

“Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai”

(2018-2022)

 

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kapacitāti, nodrošinot personāla atjaunotni, starptautisko sadarbību un kompetenču pilnveidi, tādejādi veicinot ciešāku akadēmiskās vides sadarbību ar industriju, kā arī modernas un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības sistēmas attīstību Latvijā. 

Vienošanās Nr. 8.2.2.0/18/A/020

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Jūras akadēmija

Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 48 mēneši

Kopējās projekta izmaksas: 826 030,00 EUR

 

  1. Projekta ietvaros plānotās darbības: 
  2. Projekta vadība 
  3. Personāla atjaunotne 
  4. Starptautiskās sadarbības veicināšana 
  5. Akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumu īstenošana. 

Publicēts: 01.12.2018.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija