previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Notikusi projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med) otrā klātienes partneru tikšanāsNo 18. līdz 21. aprīlim Rīgā, Latvijas Jūras akadēmijā notika otrā projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med), klātienes partneru tikšanās. Pasākumā piedalījās arī visi projekta partneri – Turku Lietišķo zinātņu universitāte (TUAS), Somija | Igaunijas Jūrskola (ENS), Igaunija | Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte (ÅUAS), Somija | Latvijas Jūras Akadēmija (LMA), Latvija | Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU), Latvija.
Nedēļas ietvaros notika vairākas darba grupu tikšanās – vadības, komunikācijas un apmācības kursu izstrādes jomās. Tikšanās noslēgumā projekta partneri vienojās par turpmāk veicamajām aktivitātēm projekta ietvaros.
Projekta galvenais mērķis ir saskaņot un attīstīt apmācību kursus ārstniecības, neatliekamās palīdzības un darba drošības prasmju pilnveidei Baltijas jūras kuģniecībā, kā arī attīstīt pārrobežu sadarbību starp medicīnas un jūras transporta institūcijām.
Projekta gaitā tiek izstrādāti deviņi profesionālās apmācības kursi, lai attīstītu ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmes kuģu apkalpes, kuģniecības māsu, navigācijas un inženierijas personālam. Izstrādātie kursi tiks aprobēti pilotapmācībā, sagatavoti mācību materiāli ar iespēju tos izmantot e-apmācības formā starptautiskajā vidē. Projekta rezultātā izstrādātie studiju kursi nodrošinās iespēju attīstīt mūsdienām nepieciešamās profesionālās iemaņas, kuras veicinās vietējo darbinieku iesaisti Eiropas un starptautiskajā darba tirgū.
Papildus tam projekta dalībnieki piedalījās Latvijas Jūras akadēmijas rīkotajā 19. starptautiskajā konferencē Jūras transports un infrastruktūra 2017, kurā projekta vadītāja Suvi Kivelä no Turku Lietišķo zinātņu universitātes uzstājās ar mutisku prezentāciju par OnBoard-Med projektu.
Projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes kuģojot Baltijas jūrā” realizācijai, Latvijas Jūras akadēmijai ir piešķirti no valsts budžeta finanšu līdzekļi 119 313 euro projekta īstenošanai plānoto attiecināmo izmaksu segšanai (priekšfinansējums un līdzfinansējums), ko veido augstskolas līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem 15% apmērā (17 897 euro) un Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda finansējums 85% apmērā (101 416 euro).
Projekta kopējais budžets ir 998.600,00 euro apmērā, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija