previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Noslēdzies ESF finansētais projekts “Atbalsts maģistra studiju programmas „Jūras transports” īstenošanai Latvijas Jūras akadēmijā”.

Plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas, un izvirzītie projekta mērķi ir sasniegti. .Pamatojoties uz piešķirto finansējumu, laika posmā no 2012.- 2015.gadam ES mērķstipendijas ir saņēmuši 19 maģistranti. Maģistra grādu ir ieguvuši 17 maģistranti, divi vēl turpina studijas. Sasniedzot projekta mērķus, ir palielinājies augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaits jūras transporta nozarē. Tam apliecinājums ir projekta tiešās mērķa grupas -LJA studiju programmas “Jūras transports” maģistrantu, izstrādātie maģistra darbi, kuros atspoguļotie pētījumu rezultāti ir tieši vērsti uz dažādu produktu un inovāciju ieviešanu nozarē.

Ieskatam, visaugstāk novērtētās mērķstipendiju saņēmēju maģistra darbu tēmas:

  • “Kuģa dīzeļpiedziņas vibromonitoringa analīze un rekomendāciju izstrāde” / J.Jurģis; darba vadītājs A.Gasparjans, prof. Dr.sc.ing./;
  • “Selgas vēja parka ietekme uz kuģošanu Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” / A.Podalko, darba vad. Paulis Barons, Dr.sc.ing., Vēja Enerģijas Asociācijas Valdes priekšsēdētājs
  • “Kuģu pārstrādes attīstības iespējas Latvijā” / A.Rudēvics , darba vad. Valdis Priednieks, prof. Dr.habil.sc.ing./

Sasniedzot projekta tiešo mērķi, LJA studiju programmā “Jūras transports” tika piesaistīts vairāk interesentu studijām maģistrantūrā, palielinājies maģistra grādu ieguvušo skaits jūras transporta nozarē, vienlaicīgi attīstot LJA studējošo zinātniski pētnieciskā darba iemaņu un prasmju pilnveidi.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija