Latja.lv Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma

 

 

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

 

Projekta mērķis:

Pilnveidot Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Jūras akadēmija

Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 35 mēneši

Kopējās projekta izmaksas: 345 900,00 EUR

 

Galvenās projekta darbības:

  1. Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām
  2. LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide
  3. LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
  4. Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana
  5. LJA vadības personāla kompetenču pilnveide
  6. Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana
  7. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Publicēts: 01.11.2018.

Projektā paveiktais. Publicēts 01.02.2019.

Projektā paveiktais. Publicēts 02.05.2019.

Projektā paveiktais. Publicēts 30.08.2019.

Projektā paveiktais. Publicēts 13.12.2019.

Projektā paveiktais. Publicēts 05.05.2020.

Projektā paveiktais. Publicēts 01.09.2020.

Līguma noslēgšana ar AS “RIX Technologies”. Publicēts 11.09.2020.

Virtuālo e-rīku kuģu mašīntelpas sistēmu apmācībai licenču sistēmas paplašinājums. Publicēts 01.12.2020.

Projektā paveiktais. Publicēts 08.01.2021.

Projektā paveiktais. Publicēts 07.04.2021.

Projektā paveiktais. Publicēts 29.07.2021.

© 2017 - 2021 Latvijas Jūras akadēmija