previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma

 

 

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

 

Projekta mērķis:

Pilnveidot Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Jūras akadēmija

Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 35 mēneši

Kopējās projekta izmaksas: 345 900,00 EUR

 

Galvenās projekta darbības:

  1. Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām
  2. LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide
  3. LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
  4. Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana
  5. LJA vadības personāla kompetenču pilnveide
  6. Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana
  7. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

    Publicēts: 01.11.2018.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija