Latja.lv Latvijas Jūras akadēmija ir uzsākusi sadarbību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas starptautiskās pētniecības projektā ResQU2 - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmija ir uzsākusi sadarbību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas starptautiskās pētniecības projektā ResQU2

Jūras satiksmes apjoms pastāvīgi pieaug, tiek pārvadātas vairāk ķīmisko vielu un pieaug pasažieru skaits. Negadījuma risks arī aizvien pieaug. Bīstami materiāli tiek uzglabāti vai transportēti caur ostām, kurās dzīvo liels skaits cilvēku. Līdz ar to iedzīvotāji var tikt pakļauti negadījuma sekām, piemēram, toksiskiem mākoņiem vai dūmiem, kas izplatās pa gaisu noplūdes vietās. Resqu2 mērķis ir palielināt glābšanas iestāžu un dienestu sagatavotību un mazināt iespējamo liela mēroga incidentu ietekmi jūrā vai ostās.

Iepriekš īstenotajos projektos ir izstrādātas vairākas vadlīnijas, procedūras un mācības, kā rīkoties incidentu gadījumos. Projekts ResQU2 projekts nodrošinās, ka iegūtā mācīšanās pieredze un esošās vadlīnijas tiek izplatītas, apspriestas un demonstrētas valsts glābšanas iestādēm Baltijas un Ziemeļjūras reģionos. Tas uzlabos sagatavotību ārkārtas situācijām visās valstīs.

Liela mēroga glābšanas operācijas bieži vien ir vairāku valstu kopīgi centieni. Lai iestādes varētu sadarboties šajās glābšanas operācijās, tām ir jāspēj strādāt kopā – ir vajadzīgas kopīgas vadlīnijas, procedūras un biežas kopīgas aktivitātes, un tāpēc ResQU2 projekta platformas uzdevums ir paaugstināt izpratni par esošajām procedūrām un īstenot tās praksē.

Projekta nosaukums “ResQU2” nozīmē “ChemSAR, HAZARD, DiveSmart Baltic un Mirg-Ex projektos gūto mācību pieredzes stiprināšanu par vadlīnijām, darbības plāniem un procedūrām un mācībām, kas saistītas ar incidentiem jūrā un ostās”. ResQU2 projekta platforma apvieno projektu ChemSAR, HAZARD, DiveSMART Baltic un Mirg-Ex partnerus. Projekta mērķis ir nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju, izplatot iegūto pieredzi glābšanas dienestiem, profesionāļiem un lēmumu pieņēmējiem vietējā, reģionālā, starptautiskā un ES līmenī. 

Latvijas Jūras akadēmija ir projekta ResQU2 sadarbības partneris. Tās uzdevums ir izplatīt iepriekšējo projektu rezultātus Latvijā, organizējot seminārus profesionāļiem, studentiem, glābšanas dienestiem un citiem, kas ir ieinteresēti celt zināšanu līmeni un pilnveidot praktiskās iemaņas. 

Projekta finansējums ir no Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programmā INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas​ un tas tiks īstenots līdz 2020.gada 30.septembrim.

Vairāk par projektu – https://blogit.utu.fi/resqu2/home/

© 2017 - 2021 Latvijas Jūras akadēmija