Latja.lv Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē

 

Projekta nosaukums: « Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē»

Projekta nosaukums angļu valodā:  « Environmental Impact Assessment of Bio-Based Plastics for 3D Printing Manufacturing and Marine Applications in the Baltic Sea Region»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Gerda Gaidukova

Projekta zinātniskais vadītājs: Kristīne Carjova, Sergejs Gaidukovs

Projekta pieteikuma numurs:  1.1.1.2/VIAA/3/19/478

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/74

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Jūras akadēmija

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2020. līdz 31.03.2023. (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Latvijas Jūras akadēmijas finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētniecības pieteikuma vispārējais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta profecionālās prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, radot iespējas pēcdoktoranta turpmākai karjeras attīstībai LJA vai citās zinātniskajās institūcijās, tādējādi veicinot cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Projekta zinātniskais mērķis ir nodrošināt konkrētus pasākumus, lai novērstu piesārņojumu, novērtējot bioloģiski noārdāmu plastmasu (noārdāmās lignocelulozes daļiņas un šķiedras, kas pastiprina polilaktīda (PLA), polihidroksialkanoāta (PHA), polibutilēnsukcināta (PBS), ietekmi uz vidi) kā uz fosiliem izejmateriāliem balstītas alternatīvas, tradicionālās tehniskās plastmasas (piemēram, polietilēna PE, polipropilēna PP, poliamīda PA, akrilnitrilbutadiēna ABS). Pētījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta augstas kvalitrātes noārdāmu bioloģisko plastmasas alternatīvu izzināšanu tehniskajām vajadzībām. 3D druka ir izvēlēta kā ilgtspējīga, bezzudumu tehnoloģija alternatīva tradicionālajām plastmasas apstrādes metodēm (formēšana, spiedliešana, ekstrūzija). Tādējādi tiks izstrādāts pētījums, kura mērķis ir novērtēt ekonomiskus stimulus bezpiesārņojuma plastmasas risinājumiem Latvijas nacionālajā līmenī un Baltijas jūras reģiona līmenī.

 Atslēgas vārdi: Zināšanu ietilpīga bioekonomika Vides novērtējums 3D drukāšanas ražošana Bioloģiski pamatotas plastmasas un kompozīti

 1. pārskata periods (01.04.2020. – 31.07.2020.)
 • Zinātniskās literatūras studijas par bioplastmasu pielietojuma jomām un tirgū pieejamo biopolimēru izpēte: polilaktīds (PLA) un polibutilēnsukcināts (PBS).
 • Zinātniskās literatūras datu apkopošana dzīves cikla izvērtēšanas analīzei (LCA), iekļaujot bioplastmasu ilgtspējas parametrus (globālās sasilšanas potenciāls, kopējais fosilās enerģijas patēriņš, kopējā enerģijas patēriņa indikatoru iekļaujot visas LCA stadijās).
 • Dalība Eiropas Komisijas rīkotā tiešsaistes seminārā “JRC and RTD Workshop on Safe and Sustainable Smart Nanomaterials 9-10th September 2020”, Ispra, Itālija.
 1.  pārskata periods (01.08.2020. – 30.11.2020.)
 • Īstenots mobilitātes brauciens uz Kauņas Tehnoloģiju universitāti 08.2020. – 15.09.2020. Vizītes laikā tika prezentēti PostDoc projekta mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Veikti zinātniskie pētījumi bioloģiski noārdāmo plastmasu inventarizācijas analīzes jomā.
 • Dalība tiešsaistes konferencē “5th Green and Sustainable Chemistry Conference” ar stenda referātu “Sustainability Issues of Bio-Based Biodegradable Polybutylene Succinate Plastic” Drēzdene, Vācija, 10. – 11. novembris.
 • Veikts sekundāro datu novērtējums par BPS biokompozīta pagatavošanu iekļaujot izejvielu sagatavošanas un biokompozīta iegūšanas stadijas. Materiālu un elektroenerģijas ievades un izvades datu analīze. Identificēti procesa rezultātā radušies atkritumi. Sagatavots reglamenta dokuments.
 • Darbs pie zinātniskās publikācijas par tēmu, kas saistīta ar polibutilēnsukcināta (PBS) biokompozītu iegūšanu, īpašībām un ilgtspējas parametru analīzi.

Informācija atjaunota 21.12.2020.

 1. pārskata periods (01.12.2020. – 31.03.2021.)
 • Iesniegta zinātniskā publikācija: Gerda Gaidukova, Oskars Platnieks, Arturs Aunins, Anda Barkane, Carlo Ingrao, Sergejs Gaidukovs “Spent Coffee Ground Waste as a Renewable Source for Production of Sustainable Poly(Butylene Succinate) Biocomposites in a Circular Economy Perspective”.
 • Dalība tiešsaistes vebināros “SimaProdata management | Basics & best practices ” un “Advices and regulatory aspects on health risk, LCA and production management of Aerogels”.
 • Iesniegts abstrakts dalībai starptautiskajā zinātniskajā konferencē EUROMAT 2021.
 • Zinātniskās literatūras datu apkopošana par polilaktīda (PLA) matricas kompozītiem, to pielietojumu, īpašībām un dzīves cikla analīzi. Sagatavots reglaments polilaktīda (PLA) dzīves cikla inventarizācijas analīzei.
 • Izveidota starptautiskā sadarbība ar zinātniekiem no Itālijas (University of Foggia).

Informācija atjaunota 30.03.2021.

 

 1. pārskata periods (01.04.2021. – 31.07.2021.)
 • Publicēts zinātniskais raksts: Gaidukova G., Platnieks O., Aunins A.,Barkane , Ingrao C.,Gaidukovs S. Spent coffee waste as a renewable source for the production of sustainable poly(butylene succinate) biocomposites from a circular economy perspective, RSC Adv., 2021, 11, 18580–18589 , DOI: 10.1039/d1ra03203h .
 • No 13.07.2021. līdz 30.07.2021. mobilitātes vizītes ietvaros uz Katalonijas politehnisko universitāti Barselonā apgūtas jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas par plastmasu ilgtspējas pētījumiem, prezentēti projekta rezultāti un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas.
 • Dalība tiešsaistes vebināros “New Release | SimaPro2 with ecoinvent 3.7.1″un “Zinātniskās publikācijas rakstīšanas process un bibliometrija”
 • Sagatavots un iesniegts publicēšanai zinātniskais raksts “Understanding the Impact of Microcrystalline Cellulose Modification on Durability and Biodegradation of Highly Loaded Biocomposites for Woody like Materials Applications”.
 • Intervijā izdevumam “Jūrnieks” sniegta informācija par projekta mērķiem, uzdevumiem un norises gaitu.

Informācija atjaunota 02.08.2021.

 

© 2017 - 2021 Latvijas Jūras akadēmija