Latja.lv Projekti - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

    Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem” Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006   Dibinot Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu,…

Vairāk

Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā (OIL SPILL)

Projekta numurs: 102   Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā (OIL SPILL)    No 2019.gada janvāra Latvijas Jūras akadēmija īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 3.prioritātes “Transports” 3.3. aktivitātes “Kuģošanas drošība” projektu OIL SPILL ar mērķi, veicināt sadarbību starp iestādēm un brīvprātīgajiem, stiprinot naftas noplūdes reaģēšanas spējas Baltijas jūras reģiona valstīs – atbildīgajās…

Vairāk

2019.gada 6.jūnijā Latvijas Jūras akadēmija parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8 energoefektivitātes paaugstināšanu.

   Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/021 ietvaros plānots nodrošināt: Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu sabiedriskajās ēkās – 280.86 MWh/gadā No atjaunojamiem energoresursiem ražoto papildjaudu – 0.14 MW Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu gadā – 79.79 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 549 624,46 EUR, t.sk. publiskās attiecināmās izmaksas 539 000,00 EUR, ERAF 458 150,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 80 850,00 EUR….

Vairāk

Latvijas Jūras akadēmija ir uzsākusi sadarbību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas starptautiskās pētniecības projektā ResQU2

Jūras satiksmes apjoms pastāvīgi pieaug, tiek pārvadātas vairāk ķīmisko vielu un pieaug pasažieru skaits. Negadījuma risks arī aizvien pieaug. Bīstami materiāli tiek uzglabāti vai transportēti caur ostām, kurās dzīvo liels skaits cilvēku. Līdz ar to iedzīvotāji var tikt pakļauti negadījuma sekām, piemēram, toksiskiem mākoņiem vai dūmiem, kas izplatās pa gaisu noplūdes vietās. Resqu2 mērķis ir palielināt glābšanas iestāžu…

Vairāk

Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās Izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

  PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001 Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR Projekta mērķi Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir…

Vairāk

Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai

  Vienošanās Nr. 8.2.2.0/18/A/020 “Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai” (2018-2022)   Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kapacitāti, nodrošinot personāla atjaunotni, starptautisko sadarbību un kompetenču pilnveidi, tādejādi veicinot ciešāku akadēmiskās vides sadarbību ar industriju, kā arī modernas un nākotnes darba tirgus prasībām…

Vairāk

Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma

    Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004 “Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma” (2018-2021)   Projekta mērķis: Pilnveidot Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004 Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Jūras akadēmija Kopējais projekta īstenošanas ilgums:…

Vairāk

OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping

Latvijas Jūras akadēmija uzsāk dalību ES INTERREGEIROPA programmasprojektā: “OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping”

Vairāk

Sadarbības partneri un projekti.v

Sadarbības partneri un projekti   Latvijas Jūras akadēmijas Pētniecības institūta sadarbības nacionālie un starptautiskie akadēmiskie partneri ir: # Maritime Development Center of Europe (Dānija) # Estonian Environmental Research Center (Igaunija) # Estonian Maritime Academy (Igaunija) # Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija) # Ventspils augstskola (Latvija) # Klaipeda University (Lietuva) # Lithianian Maritime Academy (Lietuva) # Netherlands…

Vairāk

Notikusi projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med) otrā klātienes partneru tikšanās

No 18. līdz 21. aprīlim Rīgā, Latvijas Jūras akadēmijā notika otrā projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med), klātienes partneru tikšanās. Pasākumā piedalījās arī visi projekta partneri – Turku Lietišķo zinātņu universitāte (TUAS), Somija | Igaunijas Jūrskola (ENS), Igaunija | Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte (ÅUAS), Somija | Latvijas Jūras Akadēmija (LMA), Latvija

Vairāk
© 2017 - 2020 Latvijas Jūras akadēmija