Latja.lv Projekti - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

STEM studiju programmu modernizācija Latvijas Jūras akadēmijā

Vienošanās Nr. 8.1.1.0/20/I/001 “STEM studiju programmu modernizācija Latvijas Jūras akadēmijā” (2021-2022)   Projekta mērķis: Materiāltehniskās bāzes atjaunošana, lai uzlabotu un nodrošinātu STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) mācību programmas, nodrošinot STCW-78 konvencijas prasības mācību procesa nodrošināšanā, kas sekmētu LJA pamatmērķi un attīstības koncepcijas mērķi. LJA pamatmērķis ir sniegt studējošajiem mūsdienīgu…

Vairāk

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Flotes iela 12 k-4 / Lielupes iela 1 k-8, Rīga

Flotes iela 12, k-4 aug. – nov. Flotes iela 12, k-4 nov. – feb. Flotes iela 12, k-4 feb. – aprīlis Lielupes iela 1, k-8 aug. – nov. Lielupes iela 1, k-8 nov. – feb. Lielupes iela 1, k-8 feb. – aprīlis  

Vairāk

LJA uzsākusi projektu – Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijās

  Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijas izstrāde universāla sabalansēta uztura izveidošanai ar augstu uzturvērtību un ilgstošu uzglabāšanas laiku   Latvijas Jūras akadēmija ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma “Inovācija” līdzfinansējumu uzsākusi projektu Nr. 20-00-F01101-000002 – Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijas izstrāde universāla sabalansēta uztura izveidošanai…

Vairāk

Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē

  Projekta nosaukums: « Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē» Projekta nosaukums angļu valodā:  « Environmental Impact Assessment of Bio-Based Plastics for 3D Printing Manufacturing and Marine Applications in the Baltic Sea Region» Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Gerda Gaidukova Projekta zinātniskais vadītājs: Kristīne Carjova, Sergejs Gaidukovs Projekta pieteikuma numurs:  1.1.1.2/VIAA/3/19/478 Projekta līguma numurs: 9.-14.5/74…

Vairāk

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

    Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem” Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006   Dibinot Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu,…

Vairāk

Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā (OIL SPILL)

Projekta numurs: 102   Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā (OIL SPILL)    No 2019.gada janvāra Latvijas Jūras akadēmija īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 3.prioritātes “Transports” 3.3. aktivitātes “Kuģošanas drošība” projektu OIL SPILL ar mērķi, veicināt sadarbību starp iestādēm un brīvprātīgajiem, stiprinot naftas noplūdes reaģēšanas spējas Baltijas jūras reģiona valstīs – atbildīgajās…

Vairāk

2019.gada 6.jūnijā Latvijas Jūras akadēmija parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8 energoefektivitātes paaugstināšanu.

   Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/021 ietvaros plānots nodrošināt: Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu sabiedriskajās ēkās – 280.86 MWh/gadā No atjaunojamiem energoresursiem ražoto papildjaudu – 0.14 MW Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu gadā – 79.79 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 549 624,46 EUR, t.sk. publiskās attiecināmās izmaksas 539 000,00 EUR, ERAF 458 150,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 80 850,00 EUR….

Vairāk

Latvijas Jūras akadēmija ir uzsākusi sadarbību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas starptautiskās pētniecības projektā ResQU2

Jūras satiksmes apjoms pastāvīgi pieaug, tiek pārvadātas vairāk ķīmisko vielu un pieaug pasažieru skaits. Negadījuma risks arī aizvien pieaug. Bīstami materiāli tiek uzglabāti vai transportēti caur ostām, kurās dzīvo liels skaits cilvēku. Līdz ar to iedzīvotāji var tikt pakļauti negadījuma sekām, piemēram, toksiskiem mākoņiem vai dūmiem, kas izplatās pa gaisu noplūdes vietās. Resqu2 mērķis ir palielināt glābšanas iestāžu…

Vairāk

Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās Izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

  PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001 Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR Projekta mērķi Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir…

Vairāk

Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai

  Vienošanās Nr. 8.2.2.0/18/A/020 “Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai” (2018-2022)   Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kapacitāti, nodrošinot personāla atjaunotni, starptautisko sadarbību un kompetenču pilnveidi, tādejādi veicinot ciešāku akadēmiskās vides sadarbību ar industriju, kā arī modernas un nākotnes darba tirgus prasībām…

Vairāk
© 2017 - 2021 Latvijas Jūras akadēmija