Latja.lv Projekti - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmija piedalās LAD projekta īstenošanā

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un pārējo sadarbības partneru: IK MIGL dārzi, Latvijas Jūras akadēmija, Rīgas Tehniskā Universitāte, SIA “MG Terra Seeds”, Agroresursu un ekonomikas institūts ”Stendes pētniecības centrs”, SIA “ODZ”, SIA “AMSID Latvija”, asociācija “Latvijas Dārznieks” 2022.gada 1.aprīlī iesniegto projekta iesniegumu Nr.22-00-A01612-000011 „Veselīgu stādu materiālu ieguve un inovatīvu audzēšanas metožu…

Vairāk

DERIN – Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation – 2020-1-RO01-KA226-VET-095726

DERIN – Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation – 2020-1-RO01-KA226-VET-095726 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-VET-095726 Programme: Erasmus+ Action: Key Action 2 (KA2) Call: Strategic Partnerships in response to COVID-19_KA226 Lead Partner: Romanian Maritime Training Centre – CERONAV Partnership: • Faculty of Transport and Traffic Sciences – Croatia • Technical University of Varna – Bulgaria • STC Group…

Vairāk

Latvijas Jūras akadēmija projekta SEANICE ietvaros testēs pretzemūdeņu aizsardzības tehnoloģiju prototipus Eiropas Jūras spēku nākotnes apdraudējumu novēršanai

  2021.gada 1.decembrī Latvijas Jūras akadēmija parakstīja sadarbības līgumu ar projekta SEANICE vadošo partneri Thales (Francija) par pētniecības darbu uzsākšanu Eiropas Jūras spēku nākotnes pretzemūdeņu apdraudējumu novēršanai. Pēdējo divdesmit laikā zemūdens jūras operācijas ir kļuvušas par sarežģītākiem novērošanas un kaujas veidiem, kas balstās uz jauna veida tehniskiem risinājumiem, piemēram, bezpilota droniem, sadalītiem sensoriem un efektoriem….

Vairāk

Profesionāļu inovācijas apmācība peska-tūrisma aktivitātēm

    Latvijas Jūras akadēmija realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā projektu Nr.2020-1-LV01-KA202-077503 Profesionāļu inovācijas apmācība peska-tūrisma aktivitātēm Sadarbības projektu realizē Latvijas Juras Akademija (Latvia), Enoros Consulting Limited (Kipra), Prism – Promozione Internazionale Sicilia – Mondo (Itālija), Marine Cluster Bulgaria Sdruzhenie (Bulgārija). Projekta galvenais mērķis ir radīt…

Vairāk

LJA pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļo tehnoloģiju risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai

    Pēcdoktorantūras ietvaros Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai. Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa pēcdoktorantūras ietvaros uzsāk īstenot pētījumu – Zaļās  tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai. Pētniece…

Vairāk

STEM studiju programmu modernizācija Latvijas Jūras akadēmijā

Vienošanās Nr. 8.1.1.0/20/I/001 “STEM studiju programmu modernizācija Latvijas Jūras akadēmijā” (2021-2022)   Projekta mērķis: Materiāltehniskās bāzes atjaunošana, lai uzlabotu un nodrošinātu STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) mācību programmas, nodrošinot STCW-78 konvencijas prasības mācību procesa nodrošināšanā, kas sekmētu LJA pamatmērķi un attīstības koncepcijas mērķi. LJA pamatmērķis ir sniegt studējošajiem mūsdienīgu…

Vairāk

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Flotes iela 12 k-4 / Lielupes iela 1 k-8, Rīga

Flotes iela 12, k-4 aug. – nov. Flotes iela 12, k-4 nov. – feb. Flotes iela 12, k-4 feb. – aprīlis Lielupes iela 1, k-8 aug. – nov. Lielupes iela 1, k-8 nov. – feb. Lielupes iela 1, k-8 feb. – aprīlis  

Vairāk

LJA uzsākusi projektu – Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijās

  Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijas izstrāde universāla sabalansēta uztura izveidošanai ar augstu uzturvērtību un ilgstošu uzglabāšanas laiku   Latvijas Jūras akadēmija ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma “Inovācija” līdzfinansējumu uzsākusi projektu Nr. 20-00-F01101-000002 – Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijas izstrāde universāla sabalansēta uztura izveidošanai…

Vairāk

Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē

  Projekta nosaukums: « Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē» Projekta nosaukums angļu valodā:  « Environmental Impact Assessment of Bio-Based Plastics for 3D Printing Manufacturing and Marine Applications in the Baltic Sea Region» Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Gerda Gaidukova Projekta zinātniskais vadītājs: Kristīne Carjova, Sergejs Gaidukovs Projekta pieteikuma numurs:  1.1.1.2/VIAA/3/19/478 Projekta līguma numurs: 9.-14.5/74…

Vairāk

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

    Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem” Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006   Dibinot Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu,…

Vairāk

Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā (OIL SPILL)

Projekta numurs: 102   Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā (OIL SPILL)    No 2019.gada janvāra Latvijas Jūras akadēmija īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 3.prioritātes “Transports” 3.3. aktivitātes “Kuģošanas drošība” projektu OIL SPILL ar mērķi, veicināt sadarbību starp iestādēm un brīvprātīgajiem, stiprinot naftas noplūdes reaģēšanas spējas Baltijas jūras reģiona valstīs – atbildīgajās…

Vairāk

2019.gada 6.jūnijā Latvijas Jūras akadēmija parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8 energoefektivitātes paaugstināšanu.

   Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/021 ietvaros plānots nodrošināt: Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu sabiedriskajās ēkās – 280.86 MWh/gadā No atjaunojamiem energoresursiem ražoto papildjaudu – 0.14 MW Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu gadā – 79.79 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 549 624,46 EUR, t.sk. publiskās attiecināmās izmaksas 539 000,00 EUR, ERAF 458 150,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 80 850,00 EUR….

Vairāk

Latvijas Jūras akadēmija ir uzsākusi sadarbību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas starptautiskās pētniecības projektā ResQU2

Jūras satiksmes apjoms pastāvīgi pieaug, tiek pārvadātas vairāk ķīmisko vielu un pieaug pasažieru skaits. Negadījuma risks arī aizvien pieaug. Bīstami materiāli tiek uzglabāti vai transportēti caur ostām, kurās dzīvo liels skaits cilvēku. Līdz ar to iedzīvotāji var tikt pakļauti negadījuma sekām, piemēram, toksiskiem mākoņiem vai dūmiem, kas izplatās pa gaisu noplūdes vietās. Resqu2 mērķis ir palielināt glābšanas iestāžu…

Vairāk

Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās Izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

  PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001 Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR Projekta mērķi Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir…

Vairāk

Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai

  Vienošanās Nr. 8.2.2.0/18/A/020 “Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai” (2018-2022)   Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kapacitāti, nodrošinot personāla atjaunotni, starptautisko sadarbību un kompetenču pilnveidi, tādejādi veicinot ciešāku akadēmiskās vides sadarbību ar industriju, kā arī modernas un nākotnes darba tirgus prasībām…

Vairāk

Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma

    Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004 “Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma” (2018-2021)   Projekta mērķis: Pilnveidot Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004 Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Jūras akadēmija Kopējais projekta īstenošanas ilgums:…

Vairāk

OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping

Latvijas Jūras akadēmija uzsāk dalību ES INTERREGEIROPA programmasprojektā: “OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping”

Vairāk

Sadarbības partneri un projekti.v

Sadarbības partneri un projekti   Latvijas Jūras akadēmijas Pētniecības institūta sadarbības nacionālie un starptautiskie akadēmiskie partneri ir: # Maritime Development Center of Europe (Dānija) # Estonian Environmental Research Center (Igaunija) # Estonian Maritime Academy (Igaunija) # Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija) # Ventspils augstskola (Latvija) # Klaipeda University (Lietuva) # Lithianian Maritime Academy (Lietuva) # Netherlands…

Vairāk

Notikusi projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med) otrā klātienes partneru tikšanās

No 18. līdz 21. aprīlim Rīgā, Latvijas Jūras akadēmijā notika otrā projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med), klātienes partneru tikšanās. Pasākumā piedalījās arī visi projekta partneri – Turku Lietišķo zinātņu universitāte (TUAS), Somija | Igaunijas Jūrskola (ENS), Igaunija | Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte (ÅUAS), Somija | Latvijas Jūras Akadēmija (LMA), Latvija

Vairāk

Noslēdzies ESF finansētais projekts “Atbalsts maģistra studiju programmas „Jūras transports” īstenošanai Latvijas Jūras akadēmijā”.

Plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas, un izvirzītie projekta mērķi ir sasniegti. .Pamatojoties uz piešķirto finansējumu, laika posmā no 2012.- 2015.gadam ES mērķstipendijas ir saņēmuši 19 maģistranti.

Vairāk

Atbalsts maģistra studiju programmas "Jūras transports" īstenošanai.

Vairāk

Projekts "Jahtu takelāžas un kuģu mehānikas starptautiskā prakse Spānijā"

Šogad starptautiskajā praksē piedalījās 20 audzēkņi. Atlase tika veikta aprēķinot vidējo sekmju rādītāju katram audzēknim, kas pieteicās dalībai projektā. Audzēkņi strādāja ar jahtu un laivu apkopi un izmantošanu saistītos uzņēmumos, viņiem bija iespēja apgūt burāšanas tehnikas, vadīt motorlaivu, ikdienā bija jāveic jahtu un laivu apkopes darbi.

Vairāk

Norvēģijas finanšu instruments.

Tā kā stipendiju projekts ir ieplānots sinerģijā ar pētniecisko projektu sociālajās zinātnēs, tad brauciena mērķis ir veikt kvalitatīvu zinātniski pētnieciskā projekta sagatavošanu iesniegšanai Norvēģijas finanšu instrumentam.

Vairāk
© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija