Notikumu kalendārs

OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping

Latvijas Jūras akadēmija uzsāk dalību ES INTERREGEIROPA programmasprojektā: “OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping”

Vairāk

Sadarbības partneri un projekti.v

Sadarbības partneri un projekti   Latvijas Jūras akadēmijas Pētniecības institūta sadarbības nacionālie un starptautiskie akadēmiskie partneri ir: # Maritime Development Center of Europe (Dānija) # Estonian Environmental Research Center (Igaunija) # Estonian Maritime Academy (Igaunija) # Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija) # Ventspils augstskola (Latvija) # Klaipeda University (Lietuva) # Lithianian Maritime Academy (Lietuva) # Netherlands…

Vairāk

Notikusi projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med) otrā klātienes partneru tikšanās

No 18. līdz 21. aprīlim Rīgā, Latvijas Jūras akadēmijā notika otrā projekta “Ārstniecības harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes, kuģojot Baltijas jūrā” (OnBoard-Med), klātienes partneru tikšanās. Pasākumā piedalījās arī visi projekta partneri – Turku Lietišķo zinātņu universitāte (TUAS), Somija | Igaunijas Jūrskola (ENS), Igaunija | Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte (ÅUAS), Somija | Latvijas Jūras Akadēmija (LMA), Latvija

Vairāk

Noslēdzies ESF finansētais projekts “Atbalsts maģistra studiju programmas „Jūras transports” īstenošanai Latvijas Jūras akadēmijā”.

Plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas, un izvirzītie projekta mērķi ir sasniegti. .Pamatojoties uz piešķirto finansējumu, laika posmā no 2012.- 2015.gadam ES mērķstipendijas ir saņēmuši 19 maģistranti.

Vairāk

Atbalsts maģistra studiju programmas "Jūras transports" īstenošanai.

Vairāk

Projekts "Jahtu takelāžas un kuģu mehānikas starptautiskā prakse Spānijā"

Šogad starptautiskajā praksē piedalījās 20 audzēkņi. Atlase tika veikta aprēķinot vidējo sekmju rādītāju katram audzēknim, kas pieteicās dalībai projektā. Audzēkņi strādāja ar jahtu un laivu apkopi un izmantošanu saistītos uzņēmumos, viņiem bija iespēja apgūt burāšanas tehnikas, vadīt motorlaivu, ikdienā bija jāveic jahtu un laivu apkopes darbi.

Vairāk

Norvēģijas finanšu instruments.

Tā kā stipendiju projekts ir ieplānots sinerģijā ar pētniecisko projektu sociālajās zinātnēs, tad brauciena mērķis ir veikt kvalitatīvu zinātniski pētnieciskā projekta sagatavošanu iesniegšanai Norvēģijas finanšu instrumentam.

Vairāk
© 2017 Latvijas Jūras akadēmija