previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Praktiķu pieredzes apmaiņa par naftas noplūdes likvidāciju jūrā “OIL SPILL” projekta ietvaros

 

Latvijas Jūras akadēmija 2019.gada 14.augustā Mērsragā organizēja apaļā galda diskusiju ar praktiķiem no Latvijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas par pieredzi naftas produktu noplūdes jūrā avārijas seku likvidācijā. Mērsraga ostas pārvalde laipni uzņēma viesus, dalījās ar savu pieredzi un demonstrēja gatavību veikt praktiskos darbus seku likvidēšanā. Seminārs bija viens no pirmajiem soļiem projekta partneru sadarbības plānā – katra dalībvalsts piedāvāja savas teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi. Somijā spēcīgi sadarbojas Sarkanais Krusts ar Brīvprātīgo apvienību, lai saskaņoti un īsā laika posmā novērstu tankkuģu negadījumu radītās sekas piekrastē. Latvijas Jūras negadījumu izmeklēšanas biroja pārstāvis A.Pavlovičs informēja par rūgto pieredzi citās valstīs, kas būtu jāņem vērā nākotnē organizējot glābšanas pasākumus Baltijas jūras piekrastē. Latvenergo pārstāvji skaidroja, ka upes ne mazāk ir apdraudētas un kā piemēru minēja Baltkrievijas naftas rūpnīcas avāriju un naftas produktu noplūdi Daugavā 2008.gadā. Igaunijas Vides aizsardzības ministrijas pārstāve Agni Kadma demonstrēja video no projekta, kur tiek attīrīti no naftas produktiem vairāk nekā simts gulbji, bet Igaunijas Dabas fonds dalījās pieredzē par sadarbību ar brīvprātīgajiem citos līdzīgos projektos, piemēram, migrējošo krupju glābšanas akcija uz lielceļiem. Latvijā aktīvi darbojas Pasaules dabas fonds (WWF) ekosistēmu aizsardzībā un izrādīja gatavību sniegt projektam informatīvo atbalstu. Diskusijā piedalījās arī citas iestādes un nevalstisko organizāciju apvienības (skat. pielikumā kopsavilkumu angļu valodā!)

Noslēgumā dalībnieki izspēlēja teorētisku gadījumu vingrinājumu, lai labāk saprastu, kuras ir vājās vietas. Šobrīd ir konstatēts, ka nav sakārtota starpvalstu likumdošana ar atbildību noteikšanu un kārtību, kādā jārīkojas avāriju gadījumā. Kā vienu no neizmantotām rezervēm projekta dalībnieki atzīst brīvprātīgo kustību, ko pareizi apmācot un finansējot seku likvidēšanas kampaņas, var panākt daudz vairāk un īsākā laika sprīdī novērt dabas piesārņojumu.

Nākamajā seminārā 2020.gadā būs praktiskas nodarbības, kā rīkoties ar naftas produktu masu jūras piekrastē –  no apziņošanas līdz savākšanai un likvidācijai. OIL SPILL programmas vadītājs Lauri Ojala no Turku universitātes (Somija) izteica atzinību par veiksmīgu projekta startu un cer, ka arī turpmāk semināri un pieredzes apmaiņa notiks tikpat dinamiski un iedvesmojoši kā Latvijas Jūras akadēmijas organizētais.

 

Kā jau informējām, Baltijas valstīs ir uzsākts projekts “OIL SPILL”, kura mērķis ir reaģēšanas spēju uzlabošana naftas noplūdes gadījumos Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību starp kompetentajām iestādēm un brīvprātīgajiem. Projektā piedalās partneri no Somijas, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas sadarbībā ar asociētām organizācijām no Norvēģijas, Vācijas un Luksemburgas. Projektu Latvijā koordinē Latvijas Jūras akadēmija.​

 

Vairāk publikācija Somijas brīvprātīgo biedrības mājas lapā (somu valodā):

http://www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi/2019/08/viranomaiset-ja-jarjestot-yhteistyohon-oil-spill-hankkeen-karttaharjoituksessa-latviassa/

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija