Latja.lv Pētījumu virzieni - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Pētījumu virzieni un darba grupas.

Pētījumu virzieni

Darba grupas

Kuģu enerģētisko iekārtu ekspluatācija, dinamika, diagnostika un kontrole  

A. Gasparjans

R. Indriksons

J. Kokars

A. Terebkovs

Kuģa elektrisko iekārtu un vadības sistēmu drošums J. Brūnavs

G. Golubevs

G. Lauža

V. Uzārs

Kuģniecības procesu efektivitāte, kuģošanas kvalitāte, drošība un aizsardzība K. Carjova

J. Ivanova

V. Priednieks

G. Rijkuris

Jūrniecības izglītības attīstība un metodiskais darbs V. Barkāns

V. Liepiņa

I. Veilande

Kuģniecības vēsture un cilvēkresursu vadība jūrniecībā H. Šimkuva
   
Nanostrukturētu materiālu elektroķīmiskā iegūšana un pētīšana. Ūdens ķīmija. I. Pastare

 

© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija