Latja.lv Kā studēsim no 1.septembra ? - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Kā studēsim no 1.septembra ?

 

 

Pamatojoties uz 2021.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) Covid -19 krīzes vadības grupas ieteikumu droša izglītības procesa nodrošināšanai, ņemot vērā, ka studiju procesa norise LJA studējošiem tiek organizēta vienlaicīgi ar Jūrskolas izglītojamo mācību procesu, lai ievērotu epidemioloģisko  drošību regulējošo normatīvo aktu un IZM vadlīniju prasības par izglītības procesa organizāciju klātienē un LJA noteikto kārtību, kā arī ievērojot vienlīdzības principa prasības attiecībā pret studentiem un izglītojamajiem, LJA rektores K.Carjovas 2021.gada 20.augusta rīkojums Nr.04.6/86 nosaka turpmāku kārtību, kādā studējošie un izglītojamie apmeklē klātienes studijas un mācības:

  1. Studiju un mācību programmas īstenošanā klātienē piedalās studējošie un izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  2. LJA dienesta viesnīcas pakalpojumi tiek nodrošināti studējošiem un izglītojamiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  3. Pārejas periodā līdz 10.10.2021. klātienē izglītības procesā var piedalīties un dzīvot LJA Dienesta viesnīcā studējošie un izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai negatīvs Covid-19 tests, kas veikts atbilstoši Slimību profilakses kontroles centra (SPKC) noteiktajam algoritmam attiecībā uz testa veikšanas termiņiem, ņemot vērā valstī noteikto personiskās atbildības principu:
    • Studējošie Covid-19 testu veic saskaņā SPKC noteikto algoritmu par privātajiem līdzekļiem ar nosacījumu, ka tests veikts ne agrāk kā pēdējo 48 stundu laikā;
    • Izglītojamo iknedēļas testēšanu veic saskaņā SPKC noteikto algoritmu un apmaksā valsts.
  1. Īpašos gadījumos LJA izveidota komisija var lemt par 3.punktā minētā termiņa pagarinājumu un studijām pēc individuāla grafika.
  2. Studējošiem un izglītojamiem, apmeklējot LJA, līdzi jāņem personas identifikācijas dokuments, sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 3.punktā noteiktajos termiņos atbilstošs sertifikāts par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

 

Uz drīzu tikšanos klātienē,

LJA administrācija

 

 

© 2017 - 2021 Latvijas Jūras akadēmija