previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

LJA Zinātnes padomes sastāvs.

Zinātnes padomes priekšsēdētājs:  Helena Šimkuva, VIK profesore, Dr. hist.

Zinātnes padomes locekļi:               

 Andrejs Zvaigzne, JTN asoc. profesors, rektora p.i.

Valdis Priednieks,KIN profesors, Dr. habil. sc. ing., maģistra studiju programmas direktors.

Jānis Brūnavs, KIN profesors, Dr. sc. ing.

Aleksandrs Gasparjans, KIN profesors,Dr. sc. ing.

Arnis Bankovičs, JTN docents, Mg sc. ing.

Iveta Mota, SK lektore.

Eduards Petkuns, studējošais,

Sanita Ūzuliņa,  studējošā.

Artūrs Spīķis, studējošais.

 

 
© 2017 Latvijas Jūras akadēmija