Kursu kalendārs

LJA Zinātnes padomes sastāvs.

Zinātnes padomes priekšsēdētājs:  Aleksandrs Gasparjans, KIN profesors,Dr. sc. ing.

Zinātnes padomes locekļi:               

 Andrejs Zvaigzne,JTN asoc. profesors, rektora p.i.

Valdis Priednieks,KIN profesors, Dr. habil. sc. ing., maģistra studiju programmas direktors.

Jānis Brūnavs,KIN profesors, Dr. sc. ing.

Helena Šimkuva, VIK profesore, Dr. hist.

Arnis Bankovičs, JTN docents, Mg sc. ing.

Iveta Mota, SK lektore.

Eduards Petkuns, studējošais,

Sanita Ūzuliņa,  studējošā.

Artūrs Spīķis, studējošais.

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija