previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

LJA pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļo tehnoloģiju risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai

 

 

Pēcdoktorantūras ietvaros Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai.

Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa pēcdoktorantūras ietvaros uzsāk īstenot pētījumu – Zaļās  tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai.

Pētniece Renāte Kalniņa Latvijas Jūras akadēmijā uzsāk īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītītu  pēcdoktorantūras pētniecības projektu – Zaļās  tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai. Pētījuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt inovatīvas kuģa balasta ūdens un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas iekārtas, integrējot tajās zaļos tehnoloģiskos risinājumus. Pētījuma galvenā uzmanība tiek pievērsta inovatīvu tehnoloģisko iekārtu prototipu izstrādei, kas veicinās kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanos un ekoloģisko stabilitāti jūrā, kas tādējādi sekmēs apdraudējuma samazināšanos cilvēka veselībai. Latvijā līdz šim nav veltīta pietiekama uzmanība pētījumiem par zaļo tehnoloģisko risinājumu pielietojumu kuģu ekoloģiskās efektivitātes (eko-efektivitātes) paaugstināšanai, tāpēc pētniecības projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu Baltijas jūras vides ilgtspējības problēmu risināšanā. 

Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/477 „Zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai”.

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85 % (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija