Latja.lv LJA pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļo tehnoloģiju risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

LJA pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļo tehnoloģiju risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai

 

 

Pēcdoktorantūras ietvaros Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa uzsāk pētījumu zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai.

Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa pēcdoktorantūras ietvaros uzsāk īstenot pētījumu – Zaļās  tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai.

Pētniece Renāte Kalniņa Latvijas Jūras akadēmijā uzsāk īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītītu  pēcdoktorantūras pētniecības projektu – Zaļās  tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai. Pētījuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt inovatīvas kuģa balasta ūdens un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas iekārtas, integrējot tajās zaļos tehnoloģiskos risinājumus. Pētījuma galvenā uzmanība tiek pievērsta inovatīvu tehnoloģisko iekārtu prototipu izstrādei, kas veicinās kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanos un ekoloģisko stabilitāti jūrā, kas tādējādi sekmēs apdraudējuma samazināšanos cilvēka veselībai. Latvijā līdz šim nav veltīta pietiekama uzmanība pētījumiem par zaļo tehnoloģisko risinājumu pielietojumu kuģu ekoloģiskās efektivitātes (eko-efektivitātes) paaugstināšanai, tāpēc pētniecības projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu Baltijas jūras vides ilgtspējības problēmu risināšanā. 

Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/477 „Zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai”.

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85 % (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Rezultāti:

  • Sagatavots un iesniegts starptautiskai zinātniskai konferencei „Transport Means 2020” raksts: R. Kalniņa, I. Ivaņinoka „Treatment Methods of Ships Sewage: A theoretical analysis”.  
  • No 25.06.2020. līdz 08.07.2020. mobilitāte Klaipēdas Universitātē, apmeklēta Klaipēdas Universitātes Jūras tehnoloģiju un Dabas zinātņu fakultāte, Jūras pētniecības institūts un Zivsaimniecības un akvakultūras laboratorija. Tikšanās laikā ar Dr. R. Mickevicieni, Dr.J. Janutienieni, Dr. S. Oleninu, Dr. G. Srebalieni, Dr. A. Balčiūnu, G. Narvilu un doktoranti G. Šateikieni tika prezentēti postodoc projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/477 mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Apspriesta turpmākā sadarbība ar KU Jūras pētniecības institūtu pētniekiem Dr. S. Oleninu, Dr. G. Srebalieni un Dr. A. Balčiūnu par pasažieru kuģu balasta ūdens un notekūdeņu piesārņojuma ar mikroplastmasu izpēti, kā arī par mikroplastmasas izdalīšanas metodēm un laboratorijas iekārtu izmantošanu.

 

© 2017 - 2020 Latvijas Jūras akadēmija