Kursu kalendārs

LJA notika Studentu zinātniskā konference “Ūdens transports – aktuālās nozares problēmas”

 

2018.gada 7.martā  LJA  notika Studentu zinātniskā konference “Ūdens transports – aktuālās nozares problēmas”.

        Konferencē  savus pētījumus referēja LJA studējošie.  Referātu tēmas skāra daudzas jūrniecības nozares – inženiertehnisko, gan sociālo zinātņu jomu. Kā nopietns studentu pētnieciskā darba motivācijas un aktivitātes rādītājs jāvērtē tas, ka referēja visos akadēmiskās izglītības līmeņos studējošie – sākot no 1.kursa bakalaura programmas, līdz šī gada maģistra programmas absolventiem.

Konferencē kā klausītāji piedalījās   LJA studējošieun LJA Jūrskolas audzēkņi. Pētījumus vērtēja ekspertu grupa LJA mācībspēki profesori J.Brūnavs, H.Šimkuva, A.Gasparjans, asociētie profesori A.Zvaigzne, G.Lauža, kapteinis G.Šteinerts, docenti A.Bankovičs un K.Lūkins, LJA Pētniecības institūta pētnieki S.Deruma, A.Buls, kā arī Latvijas kuģu īpašnieku asociācijas viceprezidents, kapteinis A. Ikaunieks. Konferences darbu vadīja LJA SZB valdes priekšsēdētāja Sanita Ūzuliņa.

Liels paldies A/S Swedbank par atbalstu Studentu zinātniskā konferencesorganizēšanā.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija