previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas

Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas

“Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ.Nr.3343001281) izsludina atklātu konkursu uz – Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) rektora amatu.

Rektora amata kandidātiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz LJA rektorātā, Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV–1016, šādi dokumenti:

1) iesniegums, adresēts LJA Satversmes sapulces priekšsēdētājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2) izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

3) darba un dzīves gājums (CV) ar izvērstu pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās, administratīvi organizatoriskās, profesionālās un sabiedriskās darbības aprakstu pēdējo piecu (5) gadu laikā, klāt pievienojot dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām (ieskaitot apliecinājumus attiecībā uz darba pieredzi jūrniecības nozarē; valsts valodas zināšanām ne zemāk kā C1 pakāpē un citām prasmēm, kas varētu būt noderīgas augstskolas rektora darbā);

4) darbības programmu – LJA vadības un attīstības koncepciju turpmāko 5 darbības gadu periodam, ne vairāk kā 8000 (astoņi tūkstoši) zīmes.                                                                                                              

LJA rektora amata pretendentam:

  • jāatbilst Latvijas Republikas valsts amatpersonai izvirzītām prasībām,
  • jābūt profesoram vai ieguvušam doktora zinātnisko grādu,
  • jābūt vismaz 5 gadu akadēmiskā darba pieredzei augstākās izglītības iestādē,
  • jābūt darba stāžam ne mazākam par 5 gadiem jūrniecības nozarē.

Ar nolikumu “Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanām” var iepazīties LJA mājaslapā”

Līdz ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, rektora amata pretendents ir apliecinājis ka ir piekritis savu iesniegto datu apstrādei, piekrīt sava CV un savas iesniegtās LJA vadības un attīstības koncepcijas turpmāko 5 darbības gadu periodam publicēšanai LJA mājaslapā iekšējā Intranet tīklā; ir informēts, ka vēlēšanu kandidātu izvērtēšanas gaitā tiks organizētas kandidātu publiskas diskusijas.

Vēlēšanas notiks 2018.gada 28.maijā auditorijā BI plkst.14.00

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Jūras akadēmija informē, ka:

1) Jūsu konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Jūras akadēmija, kontaktinformācija: Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016; tel. 67161129.”

Nolikums “Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanām” –  Skatīt šeit

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija