previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmija izsludina papildus uzņemšanu 2018/2019 akadēmiskajam apmācību gadam maksas profesionālā bakalaura studiju programmās.

 

Latvijas Jūras akadēmija izsludina papildus uzņemšanu 2018/2019 akadēmiskajam apmācību gadam maksas profesionālā bakalaura studiju programmās.

Uzņemšana notiek šādās pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās:

Jūras transports -kuģa vadīšana;

Jūras transports -kuģa mehānika;

Jūras transports -kuģa elektroautomātika;

Ostu un kuģošanas vadība.

 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS 2018. /2019. AK. GADA UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS.

 

9.augustā 11.00-15.00
14.augustā 11.00-15.00
16.augustā 11.00-15.00
UZŅEMŠANAS KOMISIJAS

Sēde 16.augustā

15.00

 

Svarīga informācija par uzņemšanas procedūru LJA!
(izņemot studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”)

Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa”, LJA reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (likuma 29. pants neattiecas uz studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”).

LJA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA “VIA UNA”, saskaņā ar kuru reģistrētam LJA reflektantam par vizīti pie jūrnieku ārsta tiks piemērota atlaide. Pirms vizītes SIA “VIA UNA” reflektantam ir jāreģistrējas ŠEIT( Reģistrācija vizītei pie jūrnieku ārsta ). Sākot ar 03.08.2018. katru dienu plkst. 21.00 reģistrācijas saraksts tiks nosūtīts SIA “VIA UNA”.

Dodoties uz SIA “VIA UNA” līdzi jāņem:

  • izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures
  • asins, urīna analīzes rezultāti;
  • elektrokardiogrammas rezultāti;
  • plaušu rentgenogramma;
  • psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
  • narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ierodoties SIA “VIA UNA”, Jums jāinformē reģistratūras darbinieki, ka Jūs vēlaties stāties LJA vai LJA Jūrskolā. Ja Jūsu uzvārds būs reģistrācijas lapā, Jums tiks piemērota pakalpojuma maksa 19,- eiro apmērā, pretējā gadījumā Jums piemēros maksu pēc SIA “VIA UNA” cenrādī norādītajām cenām: Cenrādis.

Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Pilna laika studiju reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2018.gada 09. augusta līdz 2018.gada 16.augustam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

Studijas LJA notiek valsts valodā.

Reģistrācijas maksāšanas kārtība LJA

  1.  Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu 20 € var samaksāt LJA kasē (skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu LJA kontā (bankā vai internetbankā).
  2. LJA Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka (der izdruka no internetbankas bez apstiprinājuma) vai LJA kasē izsniegts čeks.

LJA rekvizīti: Latvijas Jūras akadēmija Reģ. Nr. 90000040638 Banka: Valsts kase SWIFT: TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL9150170000000

Maksājuma mērķī jānorāda: Reflektanta vārds uzvārds, Reģistrācijas maksa.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija