Latja.lv Kontakti - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmija

 • Flotes iela 12  k – 1, Rīga, LV – 1016, Latvija
 • Tālr.: 67161125 
 • Fakss: 67830138, LJA e-pasts: info@latja.lv
 • Training center : 67161132, 67161116

Kā nokļūt:

 • Autobusi – 3, 30, 36; mikroautobuss – 246, 246A  pietura “Daugavgrīvas cietoksnis”

LJA rekvizīti

 • Latvijas Jūras akadēmija
 • IZM reģ. Nr.3394001281
 • Nodokļu maks.reģ. Nr. 90000040638.
 • Flotes iela 12 k – 1, Rīga. LV-1016
 • Nor.konts Nr. LV75TREL9150170000000
 • Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22
 

 

Kontakti

 
Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
 Rektore  Kristīne Carjova  67161125  kristine.carjova[at]latja.lv
Sekretāre   67161125  
Sabiedrisko attiecību speciālists Vilmārs Štalmeistars 67161127 vilmars.stalmeistars[at]latja.lv
       
Senāta priekšsēdētājs Gundis Lauža 67161124  gundis.lauza[at]latja.lv
Studiju Prorektors, Maģistru studiju programmas direktors Valdis Priednieks 67161114 valdis.priednieks[at]latja.lv
Jūrskolas vadītājs Arnis Bankovičs 67161121 arnis.bankovics[at]latja.lv
Studiju daļas vadītāja Inese Vaičikauska 67161117 inese.vaicikauska[at]latja.lv
Navigācijas un kuģošanas vadības fakultātes vadītājs Ēriks Koržeņevskis 67161126 eriks.korzenevskis[at]latja.lv
Jūras transporta nodaļas direktors, „Ostu un kuģošanas vadība” programmas direktors   67161126  
“Jūras transports- kuģa vadīšana” programmas direktora p.i. Svetlana Izmailova 67161126 svetlana.izmailova[at]latja.lv
Jūras Inženierijas fakultātes vadītājs, Jūras transports- kuģa mehānika” programmas direktora p.i. Igors

Kurjanovičs

67432091 igors.kurjanovics[at]latja.lv
 „Jūras transports- kuģa elektroautomātika” programmas direktors Gundis Lauža 67161124 gundis.lauza[at]latja.lv
       
Galvenā grāmatvede Irīna Skurska 67161119 irina.skurska[at]latja.lv
Prakses plānotājs  Jurijs Žurbins 67161131  Jurijs.zurbins[at]latja.lv
Mācību centra

direktora p.i

Juris Pempers 67161116 juris.pempers[at]latja.lv
Mācību centra kursu koordinatore Sintija Girgensone 67161132 trainig[at]latja.lv

sintija.girgensone[at]latja.lv

Studiju centrs, Bibliotēka Aelita Arnicāne 67161112 aelita.arnicane[at]latja.lv
Personāla un juridiskās daļas vadītāja Sandra Breiha 67161129 sandra.breiha[at]latja.lv
Nekustamo īpašumu specialists Jurijs Korhs   juris.korhs[at]latja.lv
Saimniecības daļas direktors   67430423  
Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Vija Kasakovska 67161130 vija.kasakovska[at]latja.lv
IT grupas vadītājs Jurijs Šteinmans 67161128 jurijs.steinmans[at]latja.lv
IT atbalsts     itsupport@latja.lv
 

Uzņemšanas komisijas sekretāre

     
KVS vadītāja Jelēna Ivanova 67161111 jelena.ivanova[at]latja.lv
KVS speciāliste Aelita Arnicāne 67161111 aelita.arnicane[at]latja.lv
Studentu dienesta

viesnīcas administratore

Indre Bleikša 67433342 indre.bleiksa[at]latja.lv
LJA studentu padome     studentupadome[at]latja.lv

 

 

 

 

© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija