Notikumu kalendārs

LJA Jūrskolā realizēts ERASMUS+ programmas mobilitātes projekts

LJA Jūrskolā realizēts ERASMUS+ programmas mobilitātes projekts

Nr. 2015-1-LV01-KA102-013278

„KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”

 

Prakšu mobilitātes projekts LJA Jūrskolā tiek realizēts jau 5 gadus. Atlase dalībai projektā tiek veikta pēc sekmju reitinga, vērā tiek ņemta arī audzēkņa motivācija, sabiedriskā aktivitāte un uzvedība. Šogad 20 labākajiem Kuģu vadītāju un Kuģu mehānikas specialitātes 2. un 3. kursa audzēkņiem bija iespēja mēnesi dzīvot un strādāt Maltā vai Spānijā.

Maltā audzēkņi strādāja uzņēmumā Yacht Luxury Charters, bet Spānijā, Valensijas pilsētā audzēkņi strādāja uzņēmumos, ar kuriem Jūrskolai ir jau ilgstoša sadarbība: Consorcio Valencia un Real Club Nautico de Valencia, kur darīja jahtu apkopes darbus, jahtu tauvošanu, palīdzēja jahtu ostas teritorijas apsaimniekošanā un citos darbos, kā arī apguva burāšanu un vadīja motorlaivu. Divi kuģu mehānikas specialitātes studenti strādāja uzņēmumā Flash Catamaran, kur nodarbojās ar jahtu būves un remonta darbiem. Neskatoties uz lielo karstumu abās valstīs, visi dalībnieki bija apmierināti ar gūto pieredzi. Lielākajai daļai jauniešu šī bija pirmā darba pieredze, daudziem arī pirmais ceļojums ārpus Latvijas.

Pirms došanās uz prakses vietu projekta ietvaros tika organizēti spāņu un angļu valodas kursi – šoreiz pirmo gadu tika izmantots serveris Online Language Support (OLS) un valodas tika apgūtas individuāli, mācoties tiešsaistē.  Ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumi tika pilnībā apmaksāti no projekta līdzekļiem, audzēkņi saņēma dienas naudu.

Bez darba pienākumiem jauniešiem tika piedāvāta arī plaša kultūras programma – iespēja iepazīties ar Valensijas un Maltas vēstures un kultūras mantojumu, gida pavadībā apmeklēt ievērojamākās vietas, kā arī saņemt praktisku apmācību burāšanā, airēšanā un niršanā.

Par iespēju piedalīties šādā projektā visi tā dalībnieki atsaucas pozitīvi un atzīst iegūto pieredzi par interesantu un vērtīgu, kā arī par tādu, kas paaugstinās viņu iespējas konkurēt darba tirgū. Prakses noslēgumā dalībnieki saņēma darba vietas sertifikātu un EUROPASS Mobilitātes dokumentu.            Vairāk informācijas un fotogrāfijas no iepriekšējo gadu starptautiskās prakses skatīt

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija