Notikumu kalendārs

„KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”

LJA Jūrskolā realizēts ERASMUS+ programmas mobilitātes projekts
Nr. 2016-1-LV01-KA102-022588
„KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”

LJA Jūrskolā jau sesto gadu tiek realizēts ERASMS PLUS Prakšu mobilitātes projekts. Šogad dalībnieku skaits tika palielināts, kopā piedalījās 25 audzēkņi – 15 devās uz Maltu, bet 10 uz Valensiju Spānijā. Starptautiskā prakse tiek realizēta Jūrskolas mācību programmā paredzētās jahtu takelāžas prakses (Kuģu vadītājiem) un krasta mehānisko darbnīcu prakses (Kuģa mehāniķiem) ietvaros. Kopumā 6 gadu laikā projektā piedalījušies 108 Jūrskolas audzēkņi. Projekta līdzekļi sedz visus ar uzturēšanos un ceļošanu saistītos izdevumus, kā arī dalībnieki saņem dienas naudu.
Prakse dod iespēju jauniešiem iegūt pirmo ar izvēlēto profesiju saistīto darba pieredzi, turklāt darīt to starptautiskā vidē. Līdztekus profesionālām iemaņām, jaunieši mācās sadarboties ar darba devēju un kolēģiem, iepazīst citas valsts kultūru un ar jūrniecību saistītu mazo uzņēmumu darbību. Spānijas plūsmas dalībnieki apguva spāņu valodu, Maltā darba valoda bija angļu. Lielākajai daļai jauniešu šī bija pirmā darba pieredze, daudziem arī pirmais ceļojums ārpus Latvijas.
Atlase dalībai projektā tiek veikta pēc sekmju reitinga, vērā tiek ņemta arī audzēkņa motivācija, sabiedriskā aktivitāte un uzvedība.
Šovasar Maltā audzēkņi strādāja uzņēmumā Yacht Luxury Charters, Malta Charters un Tip Top One, kur pārsvarā strādāja uz izklaides kuģiem. Spānijā, Valensijas ostās audzēkņi strādāja uzņēmumos, ar kuriem Jūrskolai ir jau ilgstoša sadarbība: Consorcio Valencia un Real Club Nautico de Valencia, kur piedalījās izbraucienos ar katamarānu, darīja jahtu apkopes darbus, jahtu tauvošanu, palīdzēja jahtu ostas teritorijas apsaimniekošanā un citos darbos, kā arī apguva burāšanu un vadīja motorlaivu.       Savukārt kuģu mehānikas specialitātes audzēkņi strādāja uzņēmumos Flash Catamaran, Tecdemar un Hobby Centre Palaya canet kur guva labu pieredzi jahtu būves un remonta darbos.
Bez darba pienākumiem jauniešiem tika piedāvāta arī plaša kultūras programma – iespēja iepazīties ar Valensijas un Maltas vēstures un kultūras mantojumu, gida pavadībā apmeklēt ievērojamākās vietas, kā arī saņemt praktisku apmācību burāšanā, airēšanā un niršanā.

   Par iespēju piedalīties šādā projektā visi tā dalībnieki atsaucas pozitīvi un atzīst iegūto pieredzi par interesantu un vērtīgu, kā arī par tādu, kas paaugstinās viņu pārliecību par saviem spēkiem, kā arī iespējas konkurēt darba tirgū. Prakses noslēgumā dalībnieki saņēma darba vietas sertifikātu un EUROPASS Mobilitātes dokumentu.
Vairāk informācijas un fotogrāfijas no iepriekšējo gadu starptautiskās prakses skatīt https://www.facebook.com/jurskola.
Projekta vadītāja Nora Ārgale

 

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija