Š. g. 11. decembrī LJA (Latvijas Jūras akadēmija) norisinājās rektora vēlēšanas, kur piedalījās četri rektora amata kandidāti. 

Pirmajā vēlēšanu kārtā noteikto balsu vairākumu neieguva neviens no kandidātiem, līdz ar to tika noteikta vēlēšanu otrā kārta. Otrajā vēlēšanu kārtā piedalījās divi kandidāti ar lielāko balsu skaitu – LJA rektora v.i. A. Zvaigzne un vecākais eksperts “Transport Claims Consultants Network” (Beļģija) A. Unbedahts.

Pēc vēlēšanu balsu saskaitīšanas par LJA rektoru tika ievēlēts Dr. sc. ing. Andris Unbedahts.

 

Dr. sc. ing. Andris Unbedahts dzimis 1956 gada 16. maijā, Valdemārpilī.

Izglītība:

Klaipēdas Jūrskola (Lietuva) – Bakalaura grāds B.Eng. “Kuģa dzinēju ekspluatācija”;

Kaļiņingradas Tehniskais institūts (Krievija) maģistra zinātniskais grāds Mg. ing. ” Kuģu iekšdedzes dzinēju” specializācijā;

Latvijas Jūras akadēmija – Maģistra zinātniskais grāds Mg. ing. “Jūras transports” nozarē;

Rīgas Tehniskā universitāte – Inženierzinātņu doktora grāds Dr.sc.ing ”Transporta un satiksmes nozarēs” Ūdens transports un infrastruktūra” apakšnozarē.

Darba pieredze:

Vairāk, kā 30 gadu darba pieredze ar jūrniecību saistītās nozarēs.

Pēdējā darba vieta – vecākais eksperts “Transport Claims Consultants Network” (Beļģija).

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija