previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Ievēlēts Latvijas Jūras akadēmijas rektors

Dr.sc.ing. K. Carjova 2007. gadā absolvēja LJA 2. līmeņa profesionālo izglītības programmu “Kuģu vadīšana”, iegūstot kuģu vadītāja kvalifikāciju. 2010. gadā absolvējusi Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) maģistra studiju programmu “Jūras transports” un ieguvusi profesionālo maģistra grādu jūras transportā.

Dr.sc.ing K. Carjova ir darbojusies jūrniecības nozarē. No 2005. līdz 2008. gadam strādāja Latvijas kuģniecībā kuģa virsnieka amatā. No 2008. līdz 2012. gadam strādājusi LJA Jūras transporta nodaļā par lektori, prakses plānotāju un profesionālās pilnveides programmas vadītāja vietnieci. No 2009. līdz 2012. gadam strādājusi A/S “PKL Flote” par azimutālo velkoņu kapteini Rīgas un Ventspils ostu akvatorijās.

Kopš 2012.gada strādā RTU MTAF Aeronautikas institūtā un patlaban ieņem Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedras vadītājas, docenta un vadošā pētnieka amatu, kā arī ir RTU pētniecības platformu padomes platformas “Transports” koordinatore, ikgadējo valsts pārbaudījumu un prakses aizstāvēšanas komisiju locekle.

Dr.sc.ing. Kristīne Carjova promocijas darbu “Helikoptera planiera noguruma bojājumu diagnostika ar defektu lokalizāciju” aizstāvējusi 2016. gadā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē (MTAF), nozarē “Transports un satiksme”.

Patlaban K. Carjova ir Latvijas Zinātņu padomes eksperte Transporta un satiksmes apakšnozarē “Ūdens transports un infrastruktūra”. Piedalījusies 10 starptautiskajos un nacionālajos zinātniskajos projektos. K. Carjovas galvenie pētniecības virzieni – mašīnu konstrukciju un detaļu nesagraujošā kontrole un tehniskā diagnostika, konstrukciju sagrūšanas mehānika, mašīnu konstrukciju noguruma ilgizturība un drošums, gaisa kuģu un jūras kuģu konstrukciju un detaļu resursa prognozēšana, jūras kuģu izmēģinājumi, gaisa kuģu un jūras kuģu projektēšana un būve, materiālu fraktogrāfijas un metalogrāfijas pētījumi, reālu mašīnu konstrukciju stenda izmēģinājumi, ūdens, zemūdens un lidojošu robotu projektēšana un izstrāde u.c. K. Carjova ir autore 25 zinātniskajām publikācijām, kas publicētas starptautiskajos žurnālos un konferenču krājumos, kā arī 11 Eiropas un  Latvijas patentu un dizainparaugu līdzautore.

  1. gada maijā K. Carjova kopā ar domu biedriem dibināja LJA Absolventu asociāciju.   Viņa aktīvi darbojas Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā.
© 2017 Latvijas Jūras akadēmija