previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ERASMUS + programma.

ERASMUS+ programmā var piedalīties augstākās izglītības iestādes, kurām ir piešķirta Erasmus + Universitātes harta. Erasmus Universitātes harta apliecina atbilstību ERASMUS apakšprogrammas īstenošanas prasībām.

LJA ERASMUS identifikācijas kods: LV RIGA12

Erasmus+ programmas galvenie atbalsta virzieni:

Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices);
Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

Vairāk

Koriģēta ErasmusPlus studentu prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Izsludināta PAPILDU pieteikšanās ERASMUS+ PRAKSES mobilitātes stipendijām

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Apstiprināta ErasmusPlus studentu prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula

  10.janvārī notika LJA Erasmus mobilitātes stipendiju konkursa komisijas sēde, kurā izskatīja studentu pieteikumus ErasmusPlus prakses mobilitātes stipendijām 2018./19.a.g. Komisija apkopoja saņemtos vērtējumus par studējošo stipendijas pretendentu sekmēm un sabiedrisko darbu LJA un apstiprināja šādu ErasmusPlus mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabulu:   ES ErasmusPlus programmas prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula 2018./19. akad. gadam #…

Vairāk

Seminārs par ERASMUS+ mobilitāti un iespējām pieteikties ERASMUS+ mobilitātes stipendijām

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Apstiprinātas ErasmusPlus studentu mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabulas

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Izsludināta PAPILDU pieteikšanās uz ERASMUS+ mobilitātes stipendijām: praksēm 2017./18.a.g. un studijām 2018./19.a.g. pavasara semestrī

    Pieteikumi līdz 2018.gada 1.MAIJAM kopā ar CV jāiesniedz LJA Ārējo sakaru nodaļā (ĀSN), 320.kabinetā, vai jānosūta uz e-pastu vija.kasakovska@latja.lv. PRAKSES mobilitāte jārealizē līdz  2019.gada 30.MAIJAM. PRAKSES ilgums vismaz 2 (divus) mēneši,  tā jāveic uzņēmumā, kas reģistrēts ārvalstīs ES vai EEZ. Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt LJA mājas lapas sadaļā ERASMUS mobilitātes stipendijas Vairāk informācijas…

Vairāk

Informācija par papildus pieteikšanos uz Erasmus stipendijām

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Apstiprinātas ErasmusPlus studentu mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabulas

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Izsludināta PAPILDU pieteikšanās uz ERASMUS+ mobilitātes stipendijām PRAKSĒM

Š.g. 22.janvārī izsludināta papildu pieteikšanās uz ES ERASMUS+ programmas mobilitātes stipendijām studentu praksēm 2017.-2018. akadēmiskajā gadā. Studentiem, kas vēlas pieteikties ERASMUS+ prakses mobilitātes stipendijas saņemšanai, līdz 2017.gada 26.janvārim jāiesniedz LJA Ārējo sakaru nodaļā (ĀSN), 320.kabinetā, vai jānosūta uz e-pastu vija.kasakovska@latja.lv pieteikums kopā ar CV. Prakse, kas ilgst vismaz 2 (divus) mēnešus, jāveic ārvalstu uzņēmumā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.septembrim.

Vairāk

Apstiprināta ErasmusPlus studentu prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula 2017./18.a.g.

18.janvārī notika LJA Erasmus mobilitātes stipendiju konkursa komisijas sēde, kurā izskatīja studentu pieteikumus ErasmusPlus prakses mobilitātes stipendijai 2017./18.a.g.

Vairāk
© 2017 Latvijas Jūras akadēmija