ERASMUS + programma.

ERASMUS+ programmā var piedalīties augstākās izglītības iestādes, kurām ir piešķirta Erasmus + Universitātes harta. Erasmus Universitātes harta apliecina atbilstību ERASMUS apakšprogrammas īstenošanas prasībām. LJA ERASMUS identifikācijas kods: LV RIGA12 Erasmus+ programmas galvenie atbalsta virzieni: Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals); Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of…

Vairāk

Apstiprinātas ErasmusPlus studentu mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabulas

Pilnā izmērā skatīt šeit.

Vairāk

Izsludināta PAPILDU pieteikšanās uz ERASMUS+ mobilitātes stipendijām PRAKSĒM

Š.g. 22.janvārī izsludināta papildu pieteikšanās uz ES ERASMUS+ programmas mobilitātes stipendijām studentu praksēm 2017.-2018. akadēmiskajā gadā. Studentiem, kas vēlas pieteikties ERASMUS+ prakses mobilitātes stipendijas saņemšanai, līdz 2017.gada 26.janvārim jāiesniedz LJA Ārējo sakaru nodaļā (ĀSN), 320.kabinetā, vai jānosūta uz e-pastu vija.kasakovska@latja.lv pieteikums kopā ar CV. Prakse, kas ilgst vismaz 2 (divus) mēnešus, jāveic ārvalstu uzņēmumā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.septembrim.

Vairāk

Apstiprināta ErasmusPlus studentu prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula 2017./18.a.g.

18.janvārī notika LJA Erasmus mobilitātes stipendiju konkursa komisijas sēde, kurā izskatīja studentu pieteikumus ErasmusPlus prakses mobilitātes stipendijai 2017./18.a.g.

Vairāk

Izsludināta pieteikšanās uz ERASMUS+ mobilitātes stipendijām.

Š.g. 11.oktobrī izsludināta pieteikšanās uz ES ERASMUS+ programmas mobilitātes stipendijām studentu praksēm 2017.-2018. akadēmiskajā gadā, kā arī konkurss uz ERASMUS+ mobilitātes stipendijām studijām un praksēm 2018.-2019.akadēmiskajā gadā. Studentiem, kas vēlas pieteikties ERASMUS+ prakses mobilitātes stipendijas saņemšanai, līdz 2017.gada 1.NOVEMBRIM jāiesniedz LJA Ārējo sakaru nodaļā (ĀSN), 320.kabinetā, vai jānosūta uz e-pastu vija.kasakovska@latja.lv  pieteikums kopā ar CV….

Vairāk

Koriģēta ErasmusPlus studentu prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula.

Skatīt šeit.

Vairāk

ES ErasmusPlus studiju mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula 2017./18. akadēmiskajam gadam.

Skatīt šeit.

Vairāk

Erasmus+ ranga tabula prakses stipendijām.

Skatīt šeit.

Vairāk
© 2017 Latvijas Jūras akadēmija