previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Personāla mobilitāte.

LJA docētājiem un personālam tiek piedāvāta iespēja viesoties ERASMUS partneraugstskolās uz laiku no 2 dienām līdz 2 mēnešiem, neieskaitot ceļošanas dienas. Apmaiņas brauciena optimālais ilgums ir viena nedēļa. Uzturēšanās un daļēji arī ceļa izdevumus finansē ERASMUS mobilitātes stipendija.  Ceļa izdevumu kompensācija tiek aprēķināta izmantojot Erasmus+ programmas attāluma kalkulatoru.

Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju apjomus atkarībā no partneraugstskolas valsts. Informācijas par stipendijām mobilitātei šādām aktivitātēm:

 

Mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru docēšanas aktivitātes var veikt akadēmiskais personāls no augstskolām un uzaicinātie lektori no uzņēmumiem. Jebkurā gadījumā docēšanas aktivitātes ir jāintegrē uzņemošās iestādes studiju programmā. Vieslektora ieguldījumam jābūt neatņemamai partneraugstskolas studiju programmas daļai. Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā). Mobilitāte iespējama tikai uz tām augstskolām, ar kurām LJA noslēgts ERASMUS partnerības līgums. Ja izvēlētā augstskola nav LJA sadarbības augstskola, pastāv iespēja slēgt jaunu līgumu.

Mērķi:

 • dot iespēju LJA personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
 • paplašināt un uzlabot LJA piedāvāto kursu daudzveidību un saturu;
 • ļaut studentiem, kuri nepiedalās mobilitātes programmā, gūt starptautiskas zināšanas un pieredzi no ārvalstu akadēmiķiem un profesionāļiem;
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu apmaiņu;
 • radīt starptautisku saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm.

 

Personāla mobilitāte: LJA personāls var pieteikties ERASMUS personāla apmācības mobilitātes stipendijai, lai dotos uz kādu no LJA partneraugstskolām vai ārvalstu uzņēmumiem un tur pavadītu no 2 dienām līdz 2 mēnešiem ilgu apmācības periodu, neieskaitot ceļošanas dienas. Personāla profesionālā pilnveide tiek īstenota nodrošinot dalību personāla mācībās vai darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

Mērķi:

 • dot iespēju augstskolas personālam apgūt zināšanas un prasmes, kas balstītas uz ārvalstu partneru pieredzi un labo praksi;
 • uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē;
 • attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Priekšrocību kritēriji

Mācībspēku atlasē priekšrocība ir mācībspēkiem, kuri:

·       piesakās ERASMUS programmā pirmo reizi;

·       vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības LJA viesstudentiem;

·       vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības angļu valodā;

·       mobilitātes rezultātā rada jaunus studiju materiālus, kas tiek izmantoti LJA.

Personāla atlasē priekšrocība ir darbiniekiem, kuri:

·         piesakās ERASMUS programmā pirmo reizi;

·         mobilitātes rezultātā veicina sadarbību starp LJA un ārvalstu augstskolām vai uzņēmumiem.

 

PIETEIKŠANĀS

Lai pieteiktos ERASMUS mobilitātes stipendijas konkursā, docētājiem un/vai personālam jāiesniedz LJA Ārējo sakaru nodaļā (320.kab.) pieteikums, kurā norādīts mobilitātes periods un mērķis.

·       Pieteikums docēšanas mobilitātei

·       Pieteikums personāla apmācības mobilitātei

 

Dokumenti, kas jāiesniedz/jāsagatavo pirms brauciena

·         mobilitātes pieteikums, kuru paraksta ERASMUS stipendiāts un struktūrvienības vadītājs;

·         docēšanas programma/darba plāns;

·         komandējuma rīkojums;

·         stipendijas līgums.

 

Dokumenti, kas jāiesniedz pēc brauciena

·         mobilitātes apliecinājuma vēstule no partneraugstkolas

·         mācībspēka/darbinieka atskaites

 

Attiecīgajā akadēmiskajā gadā plānotie apmaiņas braucieni jāīsteno līdz nākamā akad. gada 30.septembrim.

Interesentus lūdzu pieteikties LJA Ārējo sakaru nodaļā 320.kab.

–          līdz 1.jūnijamuz mobilitātēm, kuras plānojat īstenot rudens semestrī;

–          līdz 15.oktobrimuz mobilitātēm, kuras plānojat īstenot pavasara semestrī.

 

Informācija pa tālr. 28614151 vai e-pastu: vija.kasakovska@latja.lv

 

Lejupielādējamie dokumenti:

Darba program (mācībspēkiem)

Darba programma (personālam)   

Atskaite (mācībspēkiem)   

Atskaite (personālam)

Atskaite (grāmatvedībai)   

Fields of Education and Training   

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija