Latja.lv Erasmus mobilitāte - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Erasmus partneraugstskolas.

Vairāk

Studentu mobilitāte.

ERASMUS programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti – studijām un praksei. ERASMUS studijas un prakses norisinās saskaņā ar ERASMUS studenta hartu, kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi studiju un/vai prakses mobilitātes laikā ārvalstīs. ERASMUS programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu…

Vairāk

Erasmus mobilitātes stipendija.

  ERASMUS programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas. Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju apjomus atkarībā no partneraugstskolas valsts. Informācija par finansējuma likmēm augstākās izglītības sektorā: 2019./20.a.g.: http://viaa.gov.lv/library/files/original/AI_KA103_likmes_2019.pdf Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā…

Vairāk

Personāla mobilitāte.

LJA docētājiem un personālam tiek piedāvāta iespēja viesoties ERASMUS partneraugstskolās uz laiku no 2 dienām līdz 2 mēnešiem, neieskaitot ceļošanas dienas. Apmaiņas brauciena optimālais ilgums ir viena nedēļa. Uzturēšanās un daļēji arī ceļa izdevumus finansē ERASMUS mobilitātes stipendija.  Ceļa izdevumu kompensācija tiek aprēķināta izmantojot Erasmus+ programmas attāluma kalkulatoru. Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju…

Vairāk
© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija