Darba sludinājumi

Latvijas Jūras akadēmija, Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3343001281, Nodokļu maksātāja reģ.nr. 90000040638, juridiskā adrese: Flotes iela 12 k-1,Rīga, LV – 1016
Amata vakance – apkopējs (profesijas kods – 9112 01)
Darba pienākumi un atbildība – Saimniecības daļas kompetencē esošo procesu nodrošināšana
Darba vieta – Flotes iela 12 k-1, Rīga
Atalgojums bruto – 430.00 eiro/mēnesī
Viena apkopēja amata vakance uz nenoteiktu laiku uz 40 st/nedēļā (pilna laika darbs)
Kontaktinformācija – 67432997

 

Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ. Nr. 3343001281) pagarina izsludināto  atklāto konkursu uz Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) akadēmiskajiem amatiem Pētniecības institūtā:

– vadošais pētnieks – divas vietas, pilna slodze, un viena vieta, nepilna slodze

– doktora zinātniskais grāds tehniskajās, sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs

– ne mazāk kā 3 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā

– ne mazāk kā 3 zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā

– ne mazāk kā 5 zinātniskie referāti starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs pēdējo 6 gadu laikā

– nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā

– pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību

– pētnieks – viena vieta, pilna slodze

– doktora zinātniskais grāds tehniskajās, sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs

– ne mazāk kā 3 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā

– ne mazāk kā 3 zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā

– ne mazāk kā 3 zinātniskie referāti starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs pēdējo 6 gadu laikā

– nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā

– pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

– rektoram adresēts iesniegums ar norādi – uz kādu amatu pretendējat

– dzīves un darba gājums (CV)

– izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas

– publikāciju un referātu sarakstu par pēdējiem 6 gadiem

– citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Jūras akadēmija informē, ka:

1) jūsu konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Jūras akadēmija, kontaktinformācija: Flotes iela 12, k-1, Rīga, LV-1016, tālr. 67161129.

Konkursa termiņš – viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas. Dokumenti jāiesniedz personīgi Latvijas Jūras akadēmijas rektorātā vai jānosūta pa pastu: Flotes iela 12, k-1, Rīga, LV-1016, ar norādi “Konkursam uz akadēmiskajiem amatiem”.

 

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija