Notikumu kalendārs

LJA SATVERSMES SAPULCES SĒDE

  1. gada 30. oktobrī, plkst. 16.00

mācību korpusa 313. telpā notiks

LJA SATVERSMES SAPULCES SĒDE

Darba kārtībā:                                                  

  1. LJA Satversmes sapulces dalībnieku apstiprināšana.
  2. LJA senatoru vēlēšanas un apstiprināšana.
  3. Dažādi.

*Satversmes sapulces dalībnieku saraksts L:\KVS\3_ Ieksejie normativie dokumenti\

1_Satversmes sapulce\Satversmes_dalibnieki\dalibnieki_2017.10.30

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija