Notikumu kalendārs

Latvijas Jūras akadēmija izsludina papildus uzņemšanu 2018/2019 akadēmiskajam apmācību gadam maksas profesionālā bakalaura studiju programmās.

  Latvijas Jūras akadēmija izsludina papildus uzņemšanu 2018/2019 akadēmiskajam apmācību gadam maksas profesionālā bakalaura studiju programmās. Uzņemšana notiek šādās pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās: Jūras transports -kuģa vadīšana; Jūras transports -kuģa mehānika; Jūras transports -kuģa elektroautomātika; Ostu un kuģošanas vadība.   LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS 2018. /2019. AK. GADA UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS.   9.augustā…

LJA rektores amatu ir sākusi pildīt Dr. sc. ing. Kristīne Carjova

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 305, Rīgā 2018. gada 10. jūlijā (prot. Nr. 32 33. §) ar 2018.gada 11.jūliju LJA  rektores amatu ir sākusi pildīt Dr. sc. ing. Kristīne Carjova.  MK sēdes video.

LSC izsludina pieteikšanos stipendijām topošajiem jūrniekiem

  LSC izsludina pieteikšanos stipendijām topošajiem jūrniekiem  Šogad, jau ceturto gadu pēc kārtas SIA “LSC” izsludina pieteikšanos stipendijai topošajiem jūrniekiem. Stipendijas mērķis  paliek nemainīgs – atbalstīt topošos jūrniekus un veicināt jūrniecības izglītību Latvijā,  Stipendija tiks piešķirta sešiem topošajiem jūrniekiem, šogad nodrošinot divu veidu stipendijas – stipendiju un zelta stipendiju. Stipendijas apmērs ir līdz 300 eiro…

Ievēlēts Latvijas Jūras akadēmijas rektors

Dr.sc.ing. K. Carjova 2007. gadā absolvēja LJA 2. līmeņa profesionālo izglītības programmu “Kuģu vadīšana”, iegūstot kuģu vadītāja kvalifikāciju. 2010. gadā absolvējusi Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) maģistra studiju programmu “Jūras transports” un ieguvusi profesionālo maģistra grādu jūras transportā. Dr.sc.ing K. Carjova ir darbojusies jūrniecības nozarē. No 2005. līdz 2008. gadam strādāja Latvijas kuģniecībā kuģa virsnieka amatā. No 2008. līdz 2012. gadam strādājusi LJA…

INTERREG projekta OnBoardMED ievešana turpinās

  Latvijas Jūras akadēmija aktīvi turpina līdzdarboties ES INTERREG programmas projektā OnBoardMED. Šonedēļ mūsu komanda piedalās kārtējā klātienes seminārā, šoreiz tas notiek Ālandu salās  Mariehamnā, Lietišķo zinātņu universitātē. Darba kārtībā ir jauno e-mācību kursu pilotizmēģinājuma rezultātu izvērtējums, lai drīzumā visu partneraugstskolu jūrniecības nozares studenti varētu tiešsaistē apgūt mācību materiālus par medicīnisko aprūpi, pirmās palīdzības sniegšanu, darba drošību,…

“LSC Shipmanagement” (LSC) pārstāvju vizīte LJA

    Latvijas Jūras akadēmijā viesojās “Latvian Shipping Company” (LSC) vadītājs M. Puolsena kungs un Personāla nodaļas vadītāja S. Zurzdina. LJA studenti tika iepazīstināti ar kompānijas mērķiem un kompānijas attīstības plānu.  Sevišķa uzmanība tika pievērsta LSC piedāvājumam par  prakses vietām LJA studentiem un tālākām karjeras iespējām tieši šinī kompānijā. LSC piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu, bonusu sistēmu, kā…

20. Starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra 2018”

2018.gada 19 un 20. aprīlī norisinājās Latvijas Jūras akadēmijas organizētā ikgadējā, nu jau 20. Starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra 2018”, kurā piedalījās pārstāvji no 10 valstīm – Igaunijas, Vācijas, Gruzijas, Lietuvas, Zviedrijas, Turcijas, Horvātijas, Indijas, Nīderlandes un Latvijas. Konferencē tika apspriesti jūrniecības nozarei aktuāli temati: drošības, piesārņojuma un starptautisko tiesību jautājumi, kā arī jūrniecības…

Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas

Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas “Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ.Nr.3343001281) izsludina atklātu konkursu uz – Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) rektora amatu. Rektora amata kandidātiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz LJA rektorātā, Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV–1016, šādi dokumenti: 1) iesniegums, adresēts LJA Satversmes sapulces priekšsēdētājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; 2) izglītības,…

Projektam OnBoardMED – jauna mājas lapa piecās valodās

Kopš 2016.gada novembra Latvijas Jūras akadēmija aktīvi darbojas INTERREG projektā OnBoard-Med (Medicīniskās palīdzības uz kuģu klājiem, darba drošības un avārijas prasmju saskaņotība Baltijas jūras kuģniecībā), kura ietvaros ir paredzēts izveidot saskaņotas profesionālās izglītības programmas centrālajā Baltijas jūras reģionā. Kuģniecības nozare ir kļuvusi daudznacionāla, tādēļ, atklājot problēmas izglītībā, tās ne vienmēr var atrisināt vienas valsts līmenī. Lai risinātu šos jautājumus,…

ĀRKĀRTAS LJA SATVERSMES SAPULCES SĒDE

2018. gada 4. aprīlī, plkst. 16.00 Studiju Centra konferenču zālē BI notiks ĀRKĀRTAS  LJA SATVERSMES SAPULCES SĒDE   Darba kārtība:                                                   Satversmes sapulces dalībnieku apstiprināšana. Satversmes sapulces priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanas. LJA nolikuma Nr. 1 “Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes sapulci” grozījumu apstiprināšana. LJA nolikuma Nr. 4 “Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes sapulces dalībnieku…

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija