Notikumu kalendārs

„KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE”

LJA Jūrskolā realizēts ERASMUS+ programmas mobilitātes projekts Nr. 2017-1-LV01-KA102-035337 „KUĢA MEHĀNIĶU UN STŪRMAŅU APMĀCĪBAS UZLABOŠANA UN STARPTAUTISKĀ PRAKSE” ERASMS PLUS Prakšu mobilitātes projekts LJA Jūrskolā tiek realizēts kopš 2012. gada. Tas dod iespēju labākajiem Jūrskolas audzēkņiem pēc 2. kursa saņemt Ersamus+ programmas stipendiju mēnesi ilgai praksei ārvalstīs.  Prakse notiek vasarā, kopumā 7 gadu laikā projektā…

Zilās ekonomikas ilgtermiņa ietekme uz Baltijas jūras reģiona ostu konkurētspējas paaugstināšanu

Latvijas Jūras akadēmijas asociētā viesprofesore Dr.oec.Astrīda Rijkure realizē projektu Pētniecības projekta mērķis: Sekmēt ekonomisko izaugsmi Baltijas Jūras reģionā izmantojot piekrastes/jūras resursus (“zilā izaugsme” /blue growth), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja ieviešot reģionu jūras/piekrastes attīstības viedās specializācijas stratēģijas, kas būtu sasaistītas ar ostu darbības ietekmes novērtējumu un efektivitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrādi, kas sniegtu ekonomisko…

Latvijas Jūras akadēmijā viesojās Splitas universitātes Jūrniecības fakultātes dekāns asoc. prof. Pero Vidan

Latvijas Jūras akadēmijā viesojās Splitas universitātes Jūrniecības fakultātes dekāns asoc. prof. Pero Vidan. Tikšanās laikā ar LJA rektori Krīstīni Carjovu, prorektoru Andreju Zvaigzni, studiju programmu direktoriem Kristapu Lūkinu un Gundi Laužu, kā arī Svešvalodu katedras vadītāju Maritu Sauso un Ārējo sakaru nodaļas vadītāju Viju Kasakovsku tika pārrunātas sadarbības iespējas ar Splitas universitātes Jūrniecības fakultāti. Tika…

LJA – EURAXESS Latvija kontaktpunktu tīkla dalībniece

  2018.gada septembrī Latvijas Jūras akadēmija (LJA) ir iesaistījusies jaunizveidotajā EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīklā.    EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu zinātniekiem par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. Papildus, EURAXESS Latvija…

Latvijas Jūras akadēmijā viesojās Eiropas zinātņu un tehnoloģiju akadēmijas (European Academy for Science and Teachnology – EAST) pārstāvji

   Latvijas Jūras akadēmijā viesojās Eiropas zinātņu un tehnoloģiju akadēmijas  (European Academy for Science and Teachnology – EAST) pārstāvji:  EAST padomes priekšsēdētājs Valids Ghorabs (Walid Ghorab), EAST prezidents un izpilddirektors Mohameds Kafafi (Mohammed Kafafy) un Rami Rašīds (Ramy Rasheed). Tikšanās laikā ar LJA rektori Krīstīni Carjovu un prorektoru Andreju Zvaigzni tika pārrunātas sadarbības iespējas ar…

5. Starptautiskais Jūrniecības vēstures lasījums – “Jūrniecības vēstures pētniecība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi, sasniegumi un rezultāti”.

    Cienījamie kolēģi! Godājamie studenti! Latvijas Jūras akadēmija 2018. gada 1. novembrī  rīko ikgadējos 5. Starptautiskos Jūrniecības vēstures lasījums – “Jūrniecības vēstures pētniecība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi, sasniegumi un rezultāti”.    Starptautiskie Jūrniecības vēstures lasījumi notiks Rīgā, Latvijas Jūras akadēmijā, Studiju centrā, B1 auditorijā, Flotes iela 12 (Daugavgrīvā) Darba valoda – angļu, sarunvaloda-latviešu, angļu. Dalībai…

Starptautisks seminārs “LNG Value Chain”.

Projekta Go LNG ietvaros Latvijas Jūras akadēmijā tiek organizēts starptautisks  seminārs “LNG Value Chain”. Semināra dienas kārtība un reģistrācīja semināram pielikumā. Pielikumus skatīt šeit.

Informācija 1. kursa studējošiem

  Informācija 1. kursa studējošiem!!! 2018.gada 3.septembrī notiks 1.kursa studējošo svinīgais pasākums. LJA Studiju centra J. Bērziņa auditorijā.   No plkst. 13.00-14.00 LJA vadības tikšanās ar 1. kursa studējošajiem: – LJA rektores Kristīnes Carjovas uzruna; – LJA Prorektora A. Zvaigznes uzruna; – LJA Studiju programmu direktoru uzrunas; – LJA Studiju daļas vadītājas uzruna; – LJA…

Latvijas Jūras akadēmija izsludina papildus uzņemšanu 2018/2019 akadēmiskajam apmācību gadam maksas profesionālā bakalaura studiju programmās.

  Latvijas Jūras akadēmija izsludina papildus uzņemšanu 2018/2019 akadēmiskajam apmācību gadam maksas profesionālā bakalaura studiju programmās. Uzņemšana notiek šādās pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās: Jūras transports -kuģa vadīšana; Jūras transports -kuģa mehānika; Jūras transports -kuģa elektroautomātika; Ostu un kuģošanas vadība.   LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS 2018. /2019. AK. GADA UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS.   9.augustā…

LJA rektores amatu ir sākusi pildīt Dr. sc. ing. Kristīne Carjova

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 305, Rīgā 2018. gada 10. jūlijā (prot. Nr. 32 33. §) ar 2018.gada 11.jūliju LJA  rektores amatu ir sākusi pildīt Dr. sc. ing. Kristīne Carjova.  MK sēdes video.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija