Notikumu kalendārs

“LSC Shipmanagement” (LSC) pārstāvju vizīte LJA

    Latvijas Jūras akadēmijā viesojās “Latvian Shipping Company” (LSC) vadītājs M. Puolsena kungs un Personāla nodaļas vadītāja S. Zurzdina. LJA studenti tika iepazīstināti ar kompānijas mērķiem un kompānijas attīstības plānu.  Sevišķa uzmanība tika pievērsta LSC piedāvājumam par  prakses vietām LJA studentiem un tālākām karjeras iespējām tieši šinī kompānijā. LSC piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu, bonusu sistēmu, kā…

20. Starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra 2018”

2018.gada 19 un 20. aprīlī norisinājās Latvijas Jūras akadēmijas organizētā ikgadējā, nu jau 20. Starptautiskā konference “Ūdens transports un infrastruktūra 2018”, kurā piedalījās pārstāvji no 10 valstīm – Igaunijas, Vācijas, Gruzijas, Lietuvas, Zviedrijas, Turcijas, Horvātijas, Indijas, Nīderlandes un Latvijas. Konferencē tika apspriesti jūrniecības nozarei aktuāli temati: drošības, piesārņojuma un starptautisko tiesību jautājumi, kā arī jūrniecības…

Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas

Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas “Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ.Nr.3343001281) izsludina atklātu konkursu uz – Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) rektora amatu. Rektora amata kandidātiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz LJA rektorātā, Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV–1016, šādi dokumenti: 1) iesniegums, adresēts LJA Satversmes sapulces priekšsēdētājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; 2) izglītības,…

Projektam OnBoardMED – jauna mājas lapa piecās valodās

Kopš 2016.gada novembra Latvijas Jūras akadēmija aktīvi darbojas INTERREG projektā OnBoard-Med (Medicīniskās palīdzības uz kuģu klājiem, darba drošības un avārijas prasmju saskaņotība Baltijas jūras kuģniecībā), kura ietvaros ir paredzēts izveidot saskaņotas profesionālās izglītības programmas centrālajā Baltijas jūras reģionā. Kuģniecības nozare ir kļuvusi daudznacionāla, tādēļ, atklājot problēmas izglītībā, tās ne vienmēr var atrisināt vienas valsts līmenī. Lai risinātu šos jautājumus,…

ĀRKĀRTAS LJA SATVERSMES SAPULCES SĒDE

2018. gada 4. aprīlī, plkst. 16.00 Studiju Centra konferenču zālē BI notiks ĀRKĀRTAS  LJA SATVERSMES SAPULCES SĒDE   Darba kārtība:                                                   Satversmes sapulces dalībnieku apstiprināšana. Satversmes sapulces priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanas. LJA nolikuma Nr. 1 “Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes sapulci” grozījumu apstiprināšana. LJA nolikuma Nr. 4 “Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes sapulces dalībnieku…

Piesakies Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijas (LKĪA) stipendijai

  Raksti referātu par jebkuru aktuālu jūrniecības nozares tēmu. Pieteikuma anketu skatīt šeit  

LJA notika Studentu zinātniskā konference “Ūdens transports – aktuālās nozares problēmas”

  2018.gada 7.martā  LJA  notika Studentu zinātniskā konference “Ūdens transports – aktuālās nozares problēmas”.         Konferencē  savus pētījumus referēja LJA studējošie.  Referātu tēmas skāra daudzas jūrniecības nozares – inženiertehnisko, gan sociālo zinātņu jomu. Kā nopietns studentu pētnieciskā darba motivācijas un aktivitātes rādītājs jāvērtē tas, ka referēja visos akadēmiskās izglītības līmeņos studējošie – sākot no 1.kursa…

Latvijas Jūras akadēmijas STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Pieteikuma anketa skatīt šeit. Pilnā izmērā skatīt šeit.

Latvijas Jūras akadēmijas un Jūrskolas atvērto durvju dienas

Atvērto durvju dienas – tā ir lieliska iespēja iepazīties ne tikai ar dzīvi augstskolā un Jūrskolā, bet arī uzzināt par iespējām, kuras piedāvā LJA. Šo pasākumu laikā ir iespējams uzzināt plašāku informāciju par LJA vēsturi, piedāvātajām studiju programmām (kuģa stūrmaņi, kuģa mehāniķi, kuģa elektriķi, ostu vadība), stipendijām un studiju maksas atlaidēm. Viesi var satikt LJA…

Latvijas Jūras akadēmijas 25. izlaidums

2018.gada 13.janvārī  kultūras pilī “Ziemeļblāzma“ norisinājās Latvijas Jūras akadēmijas 25. izlaidums. Šogad LJA absolvēja 78 jaunie jūrniecības nozares speciālisti šādās studiju programmās – ‘’Jūras transports – kuģa elektroautomātika’’, ‘’Jūras transports – kuģa mehānika’’, “Jūras transports – kuģa vadīšana” , kā arī studiju programmā – “Ostu un kuģošanas vadība”. Savā uzrunā absolventiem LJA rektora v.i. Andrejs…

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija